Nätverksträff 23 mars - Aktiv mobilitet & hälsa + VGR:s potentialstudie

Här finns presentationerna från nätverksträffen:

Introduktion

Marie Albihn, Västtrafik

Pernilla Frost, VGRs potentialstudie för cykel

Lennart Persson, Trivector om PASTA - aktiv mobilitet

Senast uppdaterad: 2018-04-05 17:45