Nätverksträff 9 februari - Barn och unga

2018 års första nätverksträff hade tema barn och unga. Vi fick höra hur Stockholm stad planerar för säkra och trygga skolvägar, hur man stimulerar barn till aktivt resande och om NTF:s verktyg Min skolväg.

Här hittar du presentationerna från nätverksträffen

Kontakt

William Schotte
Projektledare
william.schotte@grkom.se

Senast uppdaterad: 2018-03-21 11:19