Resor i tjänsten

Här nedan hittar du agenda för nätverksträffen den 18 maj med tema Resor i tjänsten, samt presentationer från föredragande.

Inbjudan och agenda

Nätverk för hållbart resande på arbetsplatser i Mölndal, Emma Sjögren

Diskussionsunderlag - Hur arbetar ni med bilresor i er kommun/region? Mats-Ola Larsson

Senast uppdaterad: 2018-05-21 12:50