Utvärdering och framåtblick

Här nedan hittar du agenda samt presentationer från föredragande vid nätverksträffen den 30 november 2018 med tema Utvärdering och framåtblick. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte publicera Caminos bilder.

Agenda/inbjudan

Introduktion - Hållbart resande väst

Effekter av beteendepåverkande åtgärder - Alfred Andersson, Gröna bilister

Workshop kring nätverket 2019 - Malin Wittholt, VGR

Senast uppdaterad: 2018-12-04 11:14