Om oss

Hållbart resande väst är en kompetens- och projektplattform för hållbart resande. Västra Götalandsregionen vill tillsammans med Region Halland, kommuner, Västtrafik, Hallandstrafiken med flera öka andelen hållbara resor i Västsverige.

Hållbart resande väst fungerar som stöd och kunskapskälla inom hållbart resande för kommuner i Västsverige, genom att erbjuda:

  • Stöd, kunskap och coachning i kommunernas arbete med hållbart resande.
  • Delaktighet i projekt som samordnas regionalt och genomförs lokalt. Bland annat Vintercyklist, Cykelvänlig arbetsplats, Gröna resplaner för arbetsgivare, Skolreseplaner.
  • Delaktighet i ett nätverk för hållbart resande. Nätverket träffas för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte sex gånger per år. Det går bra att delta på distans.

Kom igång med konkreta insatser

Att delta i satsningarna är ett sätt för Västsveriges kommuner att komma igång med viktiga insatser för beteendeförändring och nya vanor, en förbättrad trafikmiljö, arbeta för bättre hälsa samt minska transporters miljöpåverkan. När vi samarbetar kan vi nå bättre genomslag till en lägre kostnad.

Kontakta oss

Är ni intresserade av nätverket, eller vill ni ha en dialog med oss om hur vi gemensamt kan arbeta med hållbart resande framöver, kontakta Sara Persson (se nedan).

Sara Persson

Teamledare Hållbart resande väst
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-17 16:04