Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Direktinformation

När en cykelbana byggs är det en bra idé att informera de som bor och verkar längs vägen om vad som är på gång.

Information är i flera fall nyckeln till framgång. Här ger vi förslag på hur man kan lägga upp en enkel informationskampanj genom direktinformation till boende och verkande vid nybyggnation eller ombyggnad av cykelinfrastruktur. Informationen sprids antingen genom brevutskick eller sociala medier. För bästa resultat bör information förmedlas tillsammans med en eller flera andra åtgärder sör att uppmuntra till cykling. 

Genomförande i fem enkla steg:

1. Bestäm huvudbudskap - Exempelvis att det byggs ny cykelinfrastruktur i din närhet, med stödbudskap som uppmuntrar till cykling.

2. Planera insatsen - Ta reda på mer om området. Vilken socioekonomisk karaktär har området? Vilka bor i området? Hur reser de som bor och verkar i området idag? Finns det tidigare erfarenheter från området som kan användas? Bestäm metod för utskick och planera gärna en cykeluppmuntrande insats till för att ytterligare förstärka effekten av informationskampanjen.

3. Förbered insatsen - Formulera budskapet med hjälp av information som samlats in om område och målgrupp och anpassa till metod och format för utsicket. Ta gärna hjälp av en kommunikatör för detta. Förbered eventuell stödinsats. Om infrastrukturobjektet redan byggts, mät användningen före informationskampanjen.

4. Genomför insatsen - Skicka ut informationen och genomför eventuell stödinsats. Koppla gärna på lokal media.

5. Utvärdera - Mät användningen av objektet efter insatsen. 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22