Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionens hus i Göteborg och Skövde

Välkomnande, inspirerande, funktionellt och hållbart är nyckelorden för de nya Regionens hus i Göteborg och Skövde.

Syftet med de nya husen är att samlokalisera verksamheter och funktioner inom Västra Götalandsregionen för att utveckla nya arbetsformer och arbetssätt. 

Regionens hus i Skövde

Regionens hus i Skövde ligger mitt i stan intill resecentrum och högskolan. Huset ägs av Hemsö fastighets AB med Västra Götalandsregionen som största hyresgäst. Här arbetar cirka 400 medarbetare från tretton förvaltningar och bolag som tidigare funnits på olika adresser i framför allt Skövde. Vid sidan av att vara en modern och attraktiv arbetsplats är Regionens hus också en konferens- och mötesplats.

De verksamheter som sitter i huset är:

Regionens hus i Göteborg

I Regionens hus i Göteborg arbetar 1 500 medarbetare från femton förvaltningar och bolag. Huset har byggts av Västfastigheter och ägs av Västra Götalandsregionen. Regionens hus är först ut i ett helt nytt centrumområde med kontor, bostäder, butiker och restauranger. Flera stora byggprojekt pågår alldeles runt knuten – bygget av nya Göta Älvbron, överdäckningen av Götaleden, nya husprojekt vid Centralen är några exempel.

Stationshuset

Det kulturminnesmärkta Bergslagsbanans stationshus från tidigt 1880-tal är renoverat i samverkan med byggnadsantikvarie. Dess unika karaktär med gamla miljöer från olika epoker har bevarats. Tre passager binder samman det gamla huset och det nya kontorshuset.  Kontorshuset når man via Stationshuset entré. Stationshuset fungerar som konferensanläggning, en viktig mötesplats i Göteborg för Västra Götalandsregionens verksamheter.

Cykla, gå, åka kollektivt

En uttalad ambition är att medarbetare och besökare så långt det går tar sig till Regionens hus med kollektivtrafik. Centralstationen och Nils Ericson Terminalen finns bara ett stenkast bort. Det finns gott om cykelparkeringar, men däremot inga parkeringsplatser för privata bilar i garaget.

Lillemor Harnell

Projektledare Göteborg, husansvarig Skövde
Senast uppdaterad: 2019-10-07 11:36