Att jobba i nya Regionens hus

Här finns information som vänder sig till medarbetare vid nya Regionens hus i Skövde och blivande medarbetare i nya Regionens hus i Göteborg.

Att samlokalisera verksamheterna i Göteborg och Skövde ska underlätta samarbete samtidigt som vi använder våra lokaler på ett effektivt sätt.  Förbättrat samband mellan olika funktioner, minskat resande och ökade möjligheter att utveckla nya arbetssätt är några mål för förändringen.

Miljön i huset ska vara både hälsofrämjande och aktivitetsbaserad. Det innebär att du som medarbetare kan välja arbetsplats utifrån de uppgifter du har för närvarande, och också utifrån dina behov. Det ska finnas tysta zoner för koncentrerat arbete, lugna zoner och samarbetsytor. Liksom rum för möten eller telefonsamtal.  


Senast uppdaterad: 2019-03-18 14:48