Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Regiondirektören har fastställt riktlinjer för utformningen av administrativa miljöer i VGR. Målet är hälsofrämjande miljöer som stödjer effektiva arbetssätt och ökad intern samverkan.

Utöver riktlinjen har regiondirektören beslutat att ett aktivitetsbaserat arbetssätt ska användas när personalnärvaron varierar och verksamhetens karaktär medger det. Regionens hus i Göteborg och Skövde har infört det nya arbetssättet, men det kommer att införas fler administrativa miljöer beroende på förutsättningar och behov.

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Det aktivitetsbaserade arbetssättet har testats i Sverige i några år och innebär att ytorna inom en lokal indelas i olika zoner som utformas efter medarbetarnas behov. Zonerna är till för att kontorslokalen ska stödja många olika typer av arbetsuppgifter och att medarbetarna ska kunna välja en lämplig plats beroende på vilken uppgift man ska göra.
De fasta arbetsplatserna ersätts och medarbetaren får istället många olika typer av platser att välja mellan. Det ska finnas långt fler sittplatser än medarbetare, men alla platser är inte vid skrivbord utan även i samarbetszoner med bord, mötesrum med mera. Lokalens utformning sätter medarbetaren i fokus – det är medarbetarens behov och aktiviteter som styr hur lokalen anpassas.

Kontorsmiljön delas in i tre zoner som erbjuder arbetsplatser av olika karaktär:

  • Zon 1. Samarbetsmiljö (grön) 
    Här är man aktiv, social, kreativ tillsammans med andra, liv och rörelse och prat.
  • Zon 2. Lugn miljö (gul)
    Individuellt arbete där man kan bli störd. Dämpade, kortfattade samtal.
  • Zon 3. Tyst miljö (röd)
    Individuellt arbete utan att bli störd. Inga samtal.

Här är exempel på hur fördelningen av olika zoner kan se ut i en aktivitetsbaserad miljö.

Exempel på olika kontor och arbetssätt

Idag finns det en rad olika varianter av kontor och arbetssätt. Det är ibland svårt att veta skillnaden men nedan listar vi tre kontorlösningar som lätt kan blandas ihop:

Aktivitetsbaserad arbetsplats (ABW)

Det som kännetecknar en aktivitetsbaserad arbetsplats är att olika delar av kontoret ska användas till olika aktiviteter, något som ska stödjas av zoner och möblering som passar aktiviteten. Exempelvis kan möbler i områden för koncentrerat arbete vara försedda med höga och ljudabsorberande kanter som syftar till att avskärma från oönskad stimuli.

I delar där man ska arbeta tillsammans, exempelvis projektrum, konstrueras rummen för att bjuda in till interaktion och informationsflöde.

Genom att både fokusera på rumslighet, möblemang samt hur arbetet organiseras försöker man skapa en miljö som tillgodoser användarens behov beroende på vad det är för arbetsuppgift som ska genomföras.

Flexkontor

I dessa kontor är det medvetet färre antal arbetsstationer än vad det finns medarbetare i och med att alla inte är på kontoret samtidigt. Medarbetarna saknar fast plats och uppmuntras att då och då arbeta från andra ställen än kontoret om det passar dem bättre. Den minskade ytan som blir resultatet av att man har färre antal arbetsstationer i förhållande till antalet medarbetare, utnyttjas till viss del till att konstruera samtalsrum, mötesrum och mötesplatser.

Öppet landskap/kontorslandskap

Medarbetarna har fasta platser och förväntas utföra alla former av arbetsuppgifter, både fokuserat, mer krävande samt enklare arbetsuppgifter. Ett kontorslandskap/öppet landskap är ett kontor som byggts upp som en stor öppen yta med många arbetsplatser och rader av skrivbord och låga bokhyllor. Förutom skärmar och växter finns inga fasta, avskiljande väggar. Ibland kan det förekomma låga fristående avskiljare som separerar individuella skrivbord.

Cellkontor

Alla medarbetare har ett eget rum med skrivbord. Det är bra för koncentrerat arbete och telefonsamtal, men sämre för projektarbete, samarbete och kunskapsdelning. Dessutom är det inte kostnadseffektivt i verksamheter där medarbetarna inte vistas på sina rum hela tiden.

Mer information

På medarbetarsidan finns mer information om Kontorsmiljö och arbetssätt och länkar till riktlinjen.

Lillemor Harnell

Projektledare Göteborg, husansvarig Skövde
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-07-04 14:08