Vad säger forskningen om aktivitetsbaserad arbetsmiljö?

Annemarie Hultberg, utvecklingsledare på Hälsan & Stressmedicin har gjort en sammanställning över aktuell forskning om aktivitetsbaserade arbetsmiljöer.

Se bildspelet och hör Annemarie Hultberg berätta om vad den senaste forskningen kring aktivitetsbaserat kontor säger.

Senast uppdaterad: 2018-08-14 10:55