Vad säger forskningen om aktivitetsbaserad arbetsmiljö?

Annemarie Hultberg, utvecklingsledare på Hälsan och Stressmedicin har gjort en sammanställning över aktuell forskning om aktivitetsbaserade arbetsmiljöer.

Se bildspelet och hör Annemarie Hultberg berätta om vad den senaste forskningen kring aktivitetsbaserat kontor säger.

Senast uppdaterad: 2019-05-10 14:56