Så kan du skapa mer effektiva möten

Möten är en av våra viktigaste kanaler för att leda arbetet framåt och bygga relationer.

Möten kan också vara tids- och energikrävande. Och det är viktigt att vi lägger upp mötet så att vi verkligan åstadkommer det vi har tänkt oss.

Verktyg och tips för effektiva möten

Senast uppdaterad: 2018-05-02 10:05