Goda vanor i en aktivitetsbaserad miljö

Hur ska vi bete oss för att den aktivitetsbaserade miljön ska fungera så bra som möjligt?

Goda vanor är kort information om den aktivitetsbaserade miljön i nya Regionens hus och regler kring hur vi beter oss för att anamma det nya arbetssättet och skapa en arbetsmiljö som fungerar för alla.

Goda vanor i en gemensam aktivitetsbaserade arbetsmiljön

Senast uppdaterad: 2018-06-29 12:40