Konsten i nya Regionens hus

Nu är det klart vilka konstnärer som får genomföra sina förslag till fyra olika konstnärliga gestaltningar vid de nya Regionens hus i Skövde och Göteborg. Först ut är Pia Törnell från Hällekis vars verk ”Halo” kommer att hänga i ljusgården inne i nya Regionens hus Skövde.

Eleonora Fors Szuba, projektledare vid konstenheten, beskriver "Halo" som en mobil av stora plexiglasskivor som upplevs på olika sätt beroende på vilken våning man står på.
- Namnet kommer från ett ljusfenomen som kan te sig som en cirkelformation. Tanken med mobilen är att ta vara på ljuset i rummet. Regionens hus är en viktig lokal där man ska kunna möta samtidskonst, menar Eleonora.
- I förfrågningsunderlaget beskrev vi hur vi tänkte kring husets funktion och bakgrund. Och att vi ville att verken skulle förmedla mångfald, perspektiv och jämlikhet.

Pia Törnells skissförslag över "Halos" placering i nya Regionens hus i Skövde. Läs mer om Pia Törnell på piatornell.se

Tre gestaltningar i Göteborg

Tre av gestaltningsuppdragen genomförs i anslutning till Regionens hus i Göteborg. Det första som kommer att möta besökarna är Carola Grahns "Rättvisans park" som består av tre stora stenar med spännande och tänkvärda textbudskap. Stenarna kommer att stå i Stationsparken utanför Regionens hus.

Carola Grahns skissförslag över den stora stenen (ca 2,5 x 2,2 m) i "Rättvisans park". Läs mer om Carola Grahn på carolagrahn.se

Längre in i huset, i passagen till den inre receptionen och i trapphuset möter besökarna nästa gestaltning "Atomklockhuset". Det är konstnärsduon Gideonsson/Londré som vunnit juryns gillande med sitt verk som dels består av montrar med föremål som rör sig exakt synkroniserat efter en atomsekund, dels motsvarande ljudverk som kan upplevas i trapphuset.

Gideonsson/Londrés skissförslag med exempel på vibrationshögtalare och mässingsplatta fäst mot glasruta. Läs mer om konstnärsduon på gideonssonlondre.com

Den sista gestaltningen kommer att finnas i nämndsalarna på entréplan och första våningen. Eleonora berättar:
- Det är Trinidad Carrillos verk "Jorden, Solsystemet, Vintergatan, Laniakea: från fågelhjärnan". Laniakea är en supergalax där vi lever tillsammans med hundratusen andra planeter, Vintergatan är en del av Laniakea.
- Trinidad är en fotokonstnär som har fotograferat medicinalväxter och gjort fågelbon som hon fotograferat. Hon kommer att ersätta glaset i nämndsalarna med fotografier och även hänga textil. Hennes verk kopplar ihop det stora och det lilla.

Trinidad Carillos skissförslag med gigantiska fågelbon som påminner om galaxer. Läs mer om Trinidad Carillo på trinidadcarillo.com

Lång process

Konstenheten* i Västra Götalandsregionen ansvarar för den konstnärliga gestaltningen och håller också i den långa processen med att arbeta med de konstnärer som får gestaltningsuppdrag vid om- och nybyggnationer. Alla aktuella uppdrag utannonseras och konstnärer får anmäla sitt intresse genom att fylla i intresseformulär och bifoga Cv, bilder på representativa verk och referensobjekt.
Projektledaren presenterar ett urval för en jury bestående av bland andra verksamhetsrepresentanter som sedan bjuder in konstnärer att skissa och lämna förslag på gestaltning. Därefter bestämmer juryn vilka konstnärer som får gestaltningsuppdragen och kan genomföra sina förslag.
Ledorden för konstprogrammet för Regionens hus är mångfald, representation och öppenhet, i enlighet med kulturstrategin. Gestaltningarna blir en del av konsten i de nya husen, men det kommer också att finnas konst som flyttas med från dagens arbetsplatser.

*Konstenheten är en del av Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltare, Västfastigheter, och man får sina uppdrag från fastighetsnämnden, kulturnämnden och kollektivtrafiknämnden.