Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Konstupphandling avbryts

Konstverket Rättvisans Park kommer inte att vara en del av den konstnärliga gestaltningen i Nya Regionens hus i Göteborg.

Nya Regionens hus i Göteborg byggs av Västfastigheter och ägs av VGR. Konstenheten vid Västfastigheter ansvarar för den konstnärliga gestaltningen av huset.

Rättvisans park heter Carola Grahns förslag och enligt skissen består verket av tre skulpturer i sten med ingraverade budskap och bygger på en idé om rättvisa. Verket valdes bland annat för att det skulle locka besökare i Nya Regionens hus till reflektioner och eftertänksamhet.

Men när verket redovisades uppstod en intern debatt. En av formuleringarna uppfattades som kränkande och nedsättande och kan enligt VGR tolkas som en motsättning mot alla människors lika värde. Efter noggrant övervägande beslutade regiondirektör Ann-Sofi Lodin att konstverket inte kan placeras ut.

VGR och konstnären inledde därför en dialog som mynnade ut i att konstverket inte kommer att produceras enligt avtalet.

 

 Fakta: Nya Regionens hus

  • Syftet med Nya Regionens hus i Göteborg är att samlokalisera verksamheter och funktioner inom VGR för att utveckla nya arbetsformer och nå effektivare arbetssätt.
  • Medarbetarna i det nya Regionens hus i Göteborg kommer att börja flytta in under andra kvartalet 2019. Det är uppemot 1 500 anställda från 13 förvaltningar och bolag i Göteborg som berörs. Huset byggs av Västfastigheter och ägs av Västra Götalandsregionen.
  • Konstenheten är en del av Västfastigheter och ska bidra till en god offentlig miljö VGRs verksamheter.
    Konstenheten ansvarar för konstnärlig gestaltning i samband med ny-, om- och tillbyggnad av VGR:s byggnader och lokaler.
Senast uppdaterad: 2018-12-21 10:13