Vad säger forskningen om aktivitetsbaserat arbetssätt?

Annemarie Hultberg, utvecklingsledare på Hälsan & Stressmedicin har gjort en sammanställning över aktuell forskning om aktivitetsbaserade arbetsmiljöer.

Hör Annemarie Hultberg berätta om vad forskningen säger