Vad säger forskningen om aktivitetsbaserat arbetssätt?

Annemarie Hultberg, utvecklingsledare på Hälsan och Stressmedicin har gjort en sammanställning över aktuell forskning om aktivitetsbaserade arbetsmiljöer.

Hör Annemarie Hultberg berätta om vad forskningen säger

Senast uppdaterad: 2019-05-10 14:55