Vad säger forskningen om aktivitetsbaserat arbetssätt?

Annemarie Hultberg, utvecklingsledare på Hälsan & Stressmedicin har gjort en sammanställning över aktuell forskning om aktivitetsbaserade arbetsmiljöer.

Hör Annemarie Hultberg berätta om vad forskningen säger

Senast uppdaterad: 2018-07-05 13:02