Frågor och svar om arbetsmiljön

Nu finns en sammanställning av frågor och svar som rör arbetsmiljön på en aktivitetsbaserad arbetsplats. Frågorna är riktade till dig som chef och ska vara ett stöd för att möta de funderingar medarbetare kan ha om arbetsmiljön.

Frågor och svar om arbetsmiljön när vi arbetar aktivitetsbaserat

Senast uppdaterad: 2018-09-04 11:31