Heldagsutbildning om personlig effektivitet

En tom inkorg. Lugn och ro i huvudet. Digitalt arbete. Det och mycket annat innehåller den heldagsutbildning som Lexicon erbjuder om personlig effektivitet med fokus på aktivitetsbaserat kontor.

Inför flytten till Regionens hus i Skövde har projektet för nya Regionens hus ett kortare seminarium (1,5 timme) om personlig effektivitet. För avdelningar/staber som vill fördjupa sig i ämnet är det nu möjligt att boka Lexicon för en heldagsutbildning.

Hyresgästrepresentanterna har fått information om innehåll, kostnader och bokningsförfarande. Kursen finns också i kurskatalogen för enskilda medarbetare. Nästa tillfälle är den 11 april.

Kort om utbildningens innehåll

Fokusområden

 • Aktiviteter
 • Planering
 • Tidstjuvar
 • Struktur
 • Att arbeta på en aktivitetsbaserad arbetsplats

Vad är effektivitet?

 • Grunder i mänskligt beteende
 • Hur hjärnan fungerar
 • Att få lugn och ro i huvudet
 • Vad mina beslut får för konsekvenser, kopplat till vårt belöningssystem
 • Matrisen, viktigt, bråttom, mindre viktigt, mindre bråttom

Verktyg och vanor för effektivitet kopplat till mål/ansvarsområden

 • Kalendern som ett verktyg för att skapa resultat
 • Planering efter dina åtaganden i förhållande till den nya arbetsmiljön
 • Introduktion - använd det effektiva verktyget Outlook för planering och informationshantering - allt samlat på ett ställe
 • Handlingsplaner och fungerande att-göra-listor
 • Hur arbetar jag mer digitalt?

E-post och informationshantering

 1. Att hålla inkorgen tom
 2. Fungerande arbetsvanor/e-posthantering
 3. Tips för att minska informationsflödet
 4. Kalenderhantering

Senast uppdaterad: 2018-03-28 08:51