Chefsdialog och seminarier inför nya Reginens hus

Nu finns information om de kommande chefsdialogmötena och vårens seminarietillfällen inför flytten till det nya Regionens hus i Göteborg.

Du som är chef kan delta i något av de dialogmöten som är inplanerade för chefer där vi går in på frågor kring det nya arbetssättet i en aktivitetsbaserad miljö, medarbetarskap och ledarskap och praktiska frågor som rör huset. 

Under våren finns också ett antal seminarier som du kan delta i tillsammans med dina medarbetare och tips om andra utbildningar som kan vara ett sätt att förebereda sig. 

Seminarier och utbildning


Senast uppdaterad: 2018-12-21 11:41