Presentationer från seminarierna

Här finns presentationer och åhörarkopior från seminarierna om flytten till nya Regionens hus i Skövde och Göteborg.

Från medarbetarseminarierna

Chefsdialog

Digitala arbetssätt

Det goda arbetslivet

Personlig effektivitet

Senast uppdaterad: 2019-04-15 17:11