Presentationer från seminarierna

Här finns presentationer och åhörarkopior från seminarierna om flytten till nya Regionens hus i Skövde och Göteborg.

Från medarbetarseminarierna

Digitala arbetssätt

En arbetsdag i nya Regionens hus Skövde

Personlig effektivitet

Övrigt

Senast uppdaterad: 2018-10-11 08:08