Presentationer från seminarierna

Här finns presentationer och åhörarkopior från seminarierna om flytten till nya Regionens hus i Skövde och Göteborg.

Från medarbetarseminarierna

Digitala arbetssätt

Personlig effektivitet

Senast uppdaterad: 2019-02-12 13:15