Överenskommelse social ekonomi

Den 25 november 2014 antog regionfullmäktige förslaget till överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin. 5 december 2014 skrev Västra Götalandsregionen och ca 70 föreningar under överenskommelsen. Detta skedde på Folkteatern i Göteborg. Våren 2017 är 104 organisationer anslutna till överenskommelsen