Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bakgrund

Överenskommelsen mellan den sociala ekonomin i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen

Bakgrund

 Syfte

Västra Götalandsregionen har sedan december 2014 en överenskommelse mellan regionen och den sociala ekonomin. Syftet med överenskommelsen är att genom samarbete och aktiv dialog skapa ett hållbart samhälle med bättre förutsättningar för utveckling av Det goda livet i Västra Götaland. Vision Västra Götaland. Överenskommelsen arbetar för ökad samverkan mellan regionen och den sociala ekonomin inom Västra Götalandsregionens hela verksamhetsfält; gemensam service men särskild inriktning mot inköps- och upphandlingsfrågor, hälso- och sjukvård samt regional utveckling.  

Mål

De samverkande parterna har enats om en gemensam vision och värdegrund. läsa här mer information, och att överenskommelsen bidrar till att lyfta fram social ekonomis självständiga och viktiga roll för demokratin och för välfärdsutvecklingen. Arbetet utgår från gemensamma utgångspunkter, gemensamma utmaningar och klart definierade åtaganden. För Västra Götalandsregionen kommer överenskommelsen leda till ökade krav på ett enhetligt förhållningssätt gentemot social ekonomi. läsa här mer information

Framtagandet av överenskommelsen

Arbetet med den gemensamma överenskommelsen påbörjades under vintern 2012/13. Under våren 2013 koncentrerades arbetet till att lägga ett ramverk för det fortsatta arbetet vilket innebar diskussioner och ställningstagande till synsätt, gemensamma utgångspunkter, avgränsningar, inriktning, värdegrund och syftet att utveckla former för samverkan. Under sommaren och hösten 2013 fortsatta arbetet med att hitta gemensamma utmaningar, definiera olika ansvarsområden och slutgiltigt beskriva hur egna och gemensamma åtaganden kan göras. En arbetsgrupp med representanter från både regionen och den sociala ekonomin arbetade fram ett förslag till överenskommelsen som gick ut på remiss i mars 2014. Förslaget gick vidare för beslut i regionfullmäktige som antog överenskommelsen 25 november 2014. Förutom att anta överenskommelsen, att tilldela medel för att överenskommelsen ges möjligheter att implementeras, att varje nämnd, styrelser och bolag inom regionen gavs uppdraget att implementera handlingsplanen så tillsatte regionfullmäktige också en beredningsgrupp för införandet av överenskommelsen.

Långsiktigt arbete

Efter att överenskommelsen antagits av regionfullmäktige har arbetet med att få överenskommelsen att bli verklighet tagit vid. Beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin gör ett viktigt arbete för att implementera, initiera och följa upp arbetet. Samverkan mellan regionen och social ekonomi blir mer och mer väsentlig. Överenskommelsen utgör en plattform för ökad gemensam dialog, är en kanal för kontakter och utgör underlag för samverkan inom olika områden och med andra myndigheter.

Följ oss vår Facebook-sida

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:33