Ekomatsligan 2017 är avgjord!

Kommunerna i Västra Götaland hamnade i genomsnitt på 32 % ekologiska livsmedel under inköpsåret 2016. Inte långt under riksgenomsnittet som var 33 %. Bland kommunerna i Västra Götaland hade Göteborg högst andel ekologiska livsmedel med 47 % vilket kvalificerar dem till en 10:e plats i årets liga. Högst upp på pallen står dock Vellinge kommun i Skåne som nådde hela 80 % ekologiskt!

Många vinnare i årets Ekomatsliga

104 kommuner, regioner och landsting har nått 30 procent eller mer ekologiska livsmedel. De utgör ca.  en tredjedel av Sveriges kommuner, landsting och regioner. Det är 20 stycken fler än året innan, då 83 stycken nådde över 30 procent. 

 

Göteborgs Stad mottar  Ekomatsligans diplom

Dålig uppslutning drar ned Västra Götalands placering

En jämförelse med förra årets ligaresultat visar att många av Västra Götalands kommuner har ökat andelen ekologiska livsmedel avsevärt på bara ett år. Ändå så ser det ut som att utvecklingen i länet som helhet gått back när man tittar på genomsnittet. I den officiella marknadsrapporten hamnar Västra Götaland på en fjortonde plats bland Sveriges alla län med 25 procent ekologiskt. Förra året (2015 års inköpssiffror) visade resultatet på 26 procent. Hur kommer det sig?
Bland kommunerna i Västra Götaland varierar nivån på inrapporterade ekologiska livsmedel från 0 procent i Gullspång till Göteborgs 47 procent men det finns även de kommuner som inte rapporterat in några siffror alls. Med lägre svarsfrekvens viktas resultaten för att få en så rättvis rangordning som möjligt mellan länen. De ger alltså länet en officiell fjortonde plats med sina 25 procent när de egentliga inrapporterade resultaten visar på 32 procent.

- Nu hoppas vi att Ekomatsligan får en bättre uppslutning från våra västsvenska kommuner nästa år så att vi kan få ett representativt resultat, säger Ulrika Brunn, verksamhetsledare för Skolmatsakademin.

 

Herrljunga kommun tillsammans med Ardalan Shekarabi, civilminister

Nytt regeringsmål på 60 % ekologiskt till 2030

Den ekologiska inköpsandelen i kommuner och landsting/regioner låg i genomsnitt på 33 procent av totala livsmedelsinköp 2016. Året innan var andelen 31 procent. Det är en ökning med 6,5 procent eller 2 procent-enheter. Ekomatcentrum, som arangerar den årliga Ekomatsligan, tror att genomsnittet i Sverige kommer att nå upp till 35 procent nästa år!

Snart ligger även regeringens nya inriktningsmål för offentlig sektor, som är 60 procent ekologiskt till 2030, inom räckhåll för många. 

 

Trollhättans stad på diplomeringscermonin i Stockholm

Svekologiskt - vad är det?

Sedan början av 2000-talet har offentlig sektor satsat allt mer på ekologisk mat. En klar majoritet av landets alla kommuner, landsting och regioner har idag ambitiösa eko-mål för de offentliga måltiderna. Det ska vara ekologiskt och nu helst också svenskt. Eller ännu bättre - lokalt! De ambitiösa målsättningar för ekologiskt har ibland kritiserats för att de konkurrerar med den svenska produktionen. Men nu visar statistiken att så inte är fallet utan tvärtom! Det svenska och ekologiska går hand i hand. Svenskt + Ekologiskt = Svekologiskt. I årets Ekomatsliga var nämligen 62 procent av den ekologiska av svenskt ursprung.

Om Ekomatsligan

Ekomatsligan är en ranking av landets kommuner, landsting och regioner avseende deras ekologiska inköp. Ekomatcentrum samlar varje år in statistik från offentlig sektor för att se hur utbudet av ekologisk mat i  utvecklas. Statistiken dokumenteras och offentliggörs i en årlig rapport.  Nivån för att klassa in i ligan är 30 procent ekologiska inköp, räknat i svenska kronor. 

Läs mer

Ekomatsligans marknadsrapport 2017

Ekomatsligan 2017 kommunerna i Västra Götaland