Förskolan bäst i klassen på ekologiskt

Inköpen av ekologisk mat i landets kommuner fortsätter att öka. Enligt DKAB Service AB:s halvårsrapport har inköpen ökat med 7,2 procent sedan juni 2016. Bäst i klassen är förskolan där hela 44 procent av maten är ekologisk, medan äldreomsorgen har minst, 26 procent. Genomsnittet för hela landet är 34,3 procent ekologiska inköp.

Det nationella konsumtionsmålet för ekologisk mat i offentlig sektor är 60 procent ekologiskt till 2030, ett mål som kommer att vara nått innan 2030 med nuvarande ökningstakt.

Äldreomsorgen bäst på svekologiskt
Störst svensk andel av ekologiska inköp, med 70 procent, har för närvarande äldreomsorgen. Här ligger förskolorna på 57,5 procent. Förklaringen till detta tros ligga i att det lagas mer traditionell husmanskost inom äldreomsorgen än på förskolan, vilket gynnar den svenska ekoproduktionen. Mat med internationella influenser och ingredienser är vanligare på förskolorna. 

Läs pressmeddelandet på Eko-Mat Centrum