Future kitchen

Måltid Sverige i samarbete med Skolmatsakademin, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Validering Väst bjuder in till informationsmöte om Future Kitchen 2018. Genom Future Kitchen vill vi attrahera morgondagens medarbetare tidigt genom praktikplatser i kök för nyanlända i kombination med språkträning och personligt handledarskap!

 

Ladda ner inbjudan här

29 november 2017, Residenset i Vänersborg Kl. 12.00-16.00

Adress: Torget, Vänersborg

Genom Future Kitchen vill vi attrahera morgondagens medarbetare tidigt genom praktikplatser i kök för nyanlända i kombination med språkträning och personligt handledarskap!

Är du arbetsgivare inom offentlig måltidsverksamhet är du välkommen till information om Future Kitchen. Mötet är både för er som är intresserade att vara med kommande år och er som var med under 2016/17. Välkommen att bjuda med personer som jobbar med målgruppen nyanlända, ex arbetsamarknadsenhet, integrationssamordnare, HR.

Program

12.00 - 12.30 Lunchmacka serveras i foajén

12.30 - ca 16.00 med avbrott för fika

  • Introduktion och Future Kitchen och behov av arbetskraft inom offentliga kök
  • Erfarenhet av Future Kitchen 2017. Vänersborgs kommun, Arbetsförmedlingen, Validering Väst
  • Upplägg av Future Kitchen 2018, tidsplan och arbetssätt
  • Diskussion och frågor

Anmälan till maltidsverige@ri.se senast 24 november, ange ev. behov av specialkost

Vid frågor kontakta Maria Helmersson; maria.helmersson@ri.se eller 010-516 67 19

Om Future Kitchen

Den offentliga måltidsbranschens behov av personal och kompetens kommer att öka med en ökad befolkning och kommande pensionsavgångar men det är alldeles för få som idag söker sig till kockyrket. Gymnasieutbildningarna som hittills varit den största källan till utbildad kompetens täcker inte längre behovet och en flaskhals uppstår när rekryteringsunderlaget är magert. Kommuner och landsting står idag i en situation där man behöver hitta nya och alternativa rekryterings- och kompetensförsörjningsalternativ för att locka framtidens arbetskraft till våra offentliga kök. Genom Future Kitchen vill vi attrahera morgondagens medarbetare tidigt!

Future Kitchen kan ses som en vägledningsinsats. Genom praktikplatser i offentliga kök, kombinerat med språkträning och personligt handledarskap tar vi tillvara på mänskliga resurser och skapar en meningsfull första tid i ett nytt land för nyanlända. Praktikanterna får en väg i en svensk kultur och på en svensk arbetsmarknad samtidigt som måltidsverksamheterna/praktikplatserna får ett värdefullt utbyte i form av ökad kunskap, förmåga och beredskap för att kunna servera måltider till människor med olika bakgrund och behov i sina verksamheter framöver.

Under våren 2017 genomfördes en första omgång som ett pilotprojekt med följdande upplägg:

  • Utbildning av handledare med KUB-modellen under ledning av Validering Väst
  • Rekrytering av praktikanter genom studiebesök och speed-dating i kök.
  • Praktiken inleddes med en introduktionsutbildning under tre dagar i livsmedelshygien, mattraditioner, matråden för hälsa och miljö, specialkost, mått och kökstermer samt svensk arbetskultur lagar och regler. Utbildningen var med tolk.
  • Praktik under 3 månader i kombination med SFI.
  • Uppföljningsmöte i slutet av praktiken med information om olika vägar för utbildning och validering.

 

Projektledning Måltid Sverige i samarbete med Skolmatsakademin, Validering Väst, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Vänersborg, Uddevalla, Vara, Skara och Götene samt NÄL i Trollhättan.

Läs om Future Kitchen och se filmen >>