Hallå där Borås!

Den flitiga nyhetsläsaren har kunnat läsa om hur Borås Stad ratar plasten i alla sina kommunala kök. I Borås är det inte enbart i förskoleköken som plasten ska bort utan även skola och äldreomsorgen är med på tåget. Men är det egentligen nödvändigt att helt ge upp plastredskap, plasttallrikar och plastglas? Skolmatsakademin ställer de nyfikna frågorna och denna gång svarar Anette Fleischer och Pia Aspegren, upphandlare respektive miljöutredare i Borås Stad.

 

Idag är begreppet ”Giftfri förskola” vida använt och konceptet har satt ingång tankar och funderingar kring vilka material och produkter som egentligen kommer innanför förskolans väggar. Vad är våra möbler, leksaker, pyssel- och vårt pedagogiska material egentligen gjorda av och kan mixen av konstgjorda och kemiska ämnen vara farliga för våra barn? Gamla leksaker gjorda av plast är exempelvis några av de "kemikaliebovar" som kvickt rensas ut på giftfria förskolor idag. Men att kök och mat också ska vara giftfritt är minst lika viktigt. Här har många än så länge handlat på måfå. Vad är ok och vad är inte ok? Och hur långt behöver man gå i rensningen?

Hallå där Anette och Pia!
Vad innebär det egentligen att Borås Stad nu ”ratar plasten i alla sina kommunala kök”?

- Det innebär att alla medarbetare i Borås Stad framöver ska välja mer hållbara material när de köper in köksredskap, serveringsredskap, serviser och andra arbetsredskap för arbetet i kök och servering.

Varför gör ni det här?

- Vi har, enligt Borås Stads miljömål, tagit ställning för att minska mängden farliga ämnen, i stadens verksamheter men framför allt i globalt perspektiv för t ex en renare havsmiljö.  

Hur har vägen fram till detta scenario sett ut och vilka har varit inblandade?

- Inför upphandlingen har vi samarbetat med kostansvariga och kockar i verksamheterna för att tillsammans skapa en så användbar och praktisk varukorg som möjligt. Tanken är att alla redskap som behövs för att arbeta effektivt i köken ska finnas med för beställning, i hållbart material. 

 Anette Fleischer, Upphandlare Borås Stad

Vilka fördelar ser ni med att ha ett plastfritt kök?

- Inköp av tåliga material gör att produkterna håller längre över tid vilket främjar miljön ur flera perspektiv. Att välja plastfritt i hög utsträckning skapar en miljö med minskad andel skadliga ämnen, både för matgästerna och i det totala kretsloppet. Hållbara material är dessutom ekonomiskt bättre för stadens invånare. Vi saktar ner hastigheten i kretsloppen och sparar jordens resurser.

Kommer måltidspersonalens arbete eller rutiner att påverkas på något sätt?

- Produkterna som finns på det nya avtalet är av samma kvalitet eller bättre än tidigare sortiment. Att i arbetet kunna göra skillnad för miljön är positivt för alla medarbetare.

Tycker ni att fler kommuner och landsting borde ”plastbanta” sina kök?

- Varje organisation måste ta ställning till sitt eget miljöarbete. De positiva effekterna med att ”plastbanta” är att resultatet når långt utanför den egna organisationens gränser. 

Finns det fortsatt några utmaningar med kemikalier eller hormonstörande ämnen i det plastfria köket, dvs. några fortsatta utvecklingsområden som ni inte kommer åt med denna satsning?

- Ja, vi har gjort några undantag där det är svårt att idag hitta plastfria alternativ, t ex för slickepotter och en del beredningsskålar till köksmaskiner. Förhoppningsvis kan vi framöver hitta bra alternativ även här!

Stort tack till Anette och Pia för att ni tog er tid att svara på våra frågor!

Läs mer om Borås stads plastbantning och att upphandla giftfritt:

Borås Stad ratar plasten, Borås Tidning, 2017-05-20 >>

Information om Giftfri förskola på Upphandlingsmyndighetens hemsida >>

Webbutbildning för upphandlare och förskolepersonal, Giftfri förskola >>