Hallå där Härryda!

Kock-Sandra och Förskollärar-Cecilia på Tallgårdens förskola i Härryda kommun gjorde nyligen en studieresa till grannlandet Finland. Resan gjordes på temat folkhälsa, övervikt och goda matvanor. Vad gjorde Cecilia och Sandra egentligen i Finland? Varför åkte de dit? Och äter alla finnar finska pinnar? Tallgårdens dreamteam rapporterar.

Hallå där Sandra och Cecilia!
Vi har hört att ni nyligen var i grannlandet Finland på en studieresa. Berätta, vad gjorde ni där?

- Vi fick möjligheten att åka dit tillsammans för att få nya kunskaper och inspiration till vårt hälsofrämjande utvecklingsarbete med fokus på närande, lärande måltider på Tallgårdens förskola och hur vi ska kunna sprida det vidare till andra verksamheter. 

Varför valde ni att åka till just Finland?

- Vi fick tanken när Sandra hörde på radion om ett framgångsrikt projekt i Seinajäki, nära Vasa, där de hade lyckats halvera barnfetman på några år. Vi blev intresserade av att ta reda på mer om projektet och läste samtidigt att det fanns möjlighet att söka platser för jobbskuggning i vår kommun. Vi skrev ihop en ansökan och hade tur att få varsin plats.

När vi sedan började ta kontakt med olika verksamheter och organisationer i Finland för att sätta ihop ett intressant och givande program fick vi fantastisk hjälp av Folkhälsan i Finland, vilket är en organisation som vänder sig till den finsk-svenska befolkningen. De skräddarsydde ett program för hela veckan där vi fick ta del och inspireras av hela deras breda verksamhet.

Vi fick även kontakt med Marthaförbundet som gav oss en kort inblick i deras arbete och de projekt dom driver för barn, pedagoger och familjer. Vi fick med oss mycket av deras inspirerande material och att de jobbar likt oss med att använda sina sinnen, jobba med råvaror efter säsong och tänka klimatsmart.

Man brukar ju säga att Sverige är rätt unikt i världen som serverar kostnadsfria förskole- och skolmåltider oavsett vad föräldrarna tjänar. Men Finland är faktiskt det land i världen som delar denna välfärdsmodell med oss! Märkte ni av några andra likheter eller skillnader mellan Finland och Sverige vad det gäller måltider till barn inom förskolan och skolan?

- Ja, vi såg både likheter och skillnader. En stor skillnad var att de i Finland mer och mer går ifrån att laga mat på varje enhet och istället jobbar i stora tillagningskök som sedan levererar ut mat till enheterna. Vi berättade då att vi i vår kommun har gått ifrån det och istället har tillagningskök på nästan varje skola, förskola och äldreboende. Då kände de att "varför inte jobba mer som vi" och inte göra samma misstag!

I Finland jobbar de liksom vi efter riktlinjer (som vi i Sverige får från Livsmedelsverket). De jobbar för att inspirera alla att äta mer frukt och grönt, efter säsong och så närproducerat det bara går. Och självklart sockerfritt! De jobbar efter devisen: “Vi äter och lär tillsammans, måltiden en del i läroplanen. Något vi alla har gemensamt är maten, det kräver inget av dig men ger dig möjligheter.”
Vi använder oss av ett liknande ordspråk på Tallgården också: “mat är något alla har en relation till”. Att samarbeta över gränserna är det som gör verksamheterna mer välfungerande.

Siskonkorvsoppa, en vanlig rätt i Finland serverades till lunch!

Hur finansierade ni resan?

- I Härryda kommun kan man ansöka om att få jobbskugga någon eller några i ett annat land och får då resa och boende betald av kommunen. Med det kommer ett åtagande att skriva en hälsning från vår skuggning samt skriva en rapport om vad vi gjorde och vilka lärdomar vi tar med tillbaka till vår arbetsplats. Dessutom ska vi berätta om våra erfarenheter för våra närmaste kollegor och eventuellt också fler som är intresserade. Vi erbjöd också de vi besökte att komma till oss i Sverige och jobbskugga. De blev väldigt inspirerade och intresserade av hur vi arbetar i Sverige och kommer nog att besöka oss redan i höst!

Vad tar ni med er tillbaka till arbetet på Tallgårdens förskola?

- Vi blev stärkta i att vi har kommit väldigt långt i vårt arbete redan. När Folkhälsan berättade om deras organisation där många olika yrkeskategorier samverkar kring befolkningens hälsa blev det så tydligt för oss att en av framgångsfaktorerna i vårt utvecklingsarbete just är våra olika kompetenser som samverkar och bildar den fina helheten kring barnen i våra måltider. Något vi tog med oss är att vi kan bli bättre på att involvera hela familjerna vid varje nytt steg i arbetet, att ännu tydligare visa på betydelsen av att alla vuxna runt barnen samverkar för barnens bästa.

Ett studiebesök som gjorde extra stort intryck på oss var ett äldreboende som låg i samma hus som en förskola och skola. De hade alla en gemensam restaurang där de lunchade tillsammans. När de berättade om möten som uppstod mellan unga och gamla, där alla hade glädje av varandra blev vi väldigt berörda. De beskrev måltiden som en “aktivitet” utan krav som alla kan ta del av på sina egna villkor. Tänk om vi skulle ge våra kommuninvånare större möjlighet att mötas över generationsgränserna! 

Vilken härlig tanke! Vad blir ert nästa projekt på temat goda matvanor nu då?

- I vår ansökan till kommunen skrev vi om att vi under en tid drivit ett utvecklingsarbete där vi visat upp arbetet på Tallgården kring våra närande, lärande måltider och inspirerat både kommunkollegor och alla förskolechefer. Vi har under detta arbete sett ett behov av att fortsatt jobba med spridning och utveckling.  Vårt arbete bidrar till att lägga grunden för goda matvanor och kunskaper om kropp och hälsa redan i tidig ålder.
Genom att vi nu fått chansen att öka våra kunskaper och ta del av Finlands forskning kan vi ta nästa steg och inspirera vidare!

Några avslutande ord?

- Vi känner att ju mer vi jobbar tillsammans desto mer märker vi hur våra kompetenser och yrkesroller kompletterar varandra. Samverkan mellan alla våra yrkesroller (pedagoger, kockar, förskolechefer reds. anm) är så viktigt då vi arbetar för samma mål: våra barns bästa! Och resultatet? Jobbet blir roligare och att vi gör stor skillnad för våra restauranggäster - barnen!

 

En massa matnyttigt material från Folkhälsan i Finland.

Stort tack till Cecilia och Sandra för att ni tog er tid till att svara på våra frågor. Vi ser fram emot att följa ert fortsatta arbete för barnens bästa!