Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hela-skolan perspektivet i Väl Godkänt för skolmåltiden

barn i skolmatsal

Schemalagda skolmåltider på lektionstid är modellen som testas inom treåriga projektet Väl Godkänt för skolmåltiden. Nu visar erfarenheter från projektet att utformningen av den fysiska måltidsmiljön bör få spela en betydligt större roll än idag, vid planeringen av nya förskolor och skolor.

En central utgångspunkt i skolans arbete med att främja elevers hälsa är att alla har ett ansvar för att barn ska kunna lära, må bra och utvecklas. Att hälsofrämjande arbete är allas ansvar beskrivs i skolan med ett hela skolan -perspektiv. Schemalagda måltider är en struktur som kan möjliggöra ett sådant arbete eftersom lärare och måltidspersonal uppmuntras att samverka kring eleven.

Erfarenheter från projektet visar också att det hälsofrämjande arbetet kopplat till måltiden gynnas om man har ett hela skolan-perspektiv i planeringsstadiet när skolor ska byggas eller moderniseras. Man skulle kunna säga att hälsofrämjandet sitter i väggarna och måltidsorganisationerna behöver därför envisas om en plats vid planeringsbordet så att dem är med och formar skolans väggar. Det vill säga visar att måltiden är en viktig del att integrera i elevens lärande.

Som ett led i detta har jag haft förmånen att träffa människor som på olika sätt planerar och skapar förutsättningar för rum och kök i pedagogiska miljöer. En arkitekt som delat med sig av sina många erfarenheter med att skapa pedagogiska universitetsmiljöer där studenter är aktiva och deltagande. Tänk klassrumsmiljöer som likt skolrestauranger utmanar eleven att testa sina färdigheter. Och en storkökskonsult som planerar matsalar och kök och som antagit utmaningen att skapa samverkande miljöer. Tillsammans fick vi idé om att ta fram en sorts checklista till stöd vid planering av nya förskolor och skolor för er kommuner.
Det låter väl som en utmärkt tanke!
Läs tips! Hälsa för lärande - lärande för hälsa: Skolverket nedladdningsbar PDF.

Lina Andersson Fasth
Projektledare Väl Godkänt för Skolmåltiden

Senast uppdaterad: 2019-12-05 13:16