Ju fler kockar …

Borås Stad, Vänersborgs kommun och Tranemo kommun är bara några av de kommuner inom Skolmatsakademin som tagit kompetensförsörjningsfrågorna i egna händer genom Validering kock Västra Götaland.

Vi erbjuder återigen en utbildning och certifiering av yrkesbedömare i branschens valideringsmodell i samarbete med UHR Utbildning och utbildning i kollegial handledning i samarbete med Validering Väst. Den 27 oktober är det Yrkesbedömarutbildning och 8 november är det Handledarutbildning.

 

Anmäl dig till Yrkesbedömarutbildning 27 oktober nu!

Och här kan du anmäla dig till Utbildning i kollegial handledning 8 november

 

Läs om alla kommande aktiviteter här!