Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nya studier från Umeå Universitet visar att enbart en bråkdel av födoämnesallergierna stämmer.

För ett drygt år sedan publicerades en stor studie som visade att 4 av 5 barn troligtvis får specialkost i onödan. I dagarna publicerades ytterligare en doktorsavhandling från Umeå Universitet där samma studiegrupp av barn och ungdomar ingår. Anna Winberg och Åsa Strinnholm på Norrlands Universitetssjukhus är författarna bakom avhandlingarna.

En studie kring överkänslighet mot baslivsmedlen mjölk, ägg, fisk och vete bland skolbarn visade att vart femte barn uppger matöverkänslighet men många saknar en korrekt diagnos. Rapporterad överkänslighet var faktiskt åtta gånger vanligare än den andel som vid tester faktiskt hade en påvisbar allergi.

– De flesta allergier mot baslivsmedel växer bort och därför är det viktigt att återkommande utvärdera om barnets misstänkta eller konstaterade allergi läkt ut, förklarar Anna Winberg, som är doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap på Umeå Universitet och författare av avhandlingen som publicerades för ett år sedan.
– Föräldrar kan ha fått rådet att utesluta ett livsmedel på grund av misstänkt överkänslighet hos barnet under det första levnadsåret. Men de fortsätter ofta med eliminationsdieten tills barnet är mellanstadieåldern, utan att ”matallergin” utvärderas. Många skolbarn står därför på eliminationsdiet fast de inte längre behöver, vilket kan ge näringsmässiga konsekvenser. 
Den kompletternade avhandlingen som nyligen publicerades av Åsa Strinnholm visar dock att barn som undvek mjölk, fisk, ägg eller vete på grund av födoämnesöverkänslighet inte hade någon sämre livskvalitet jämfört med jämnåriga som åt normalkost.

I studien ingick alla skolbarn i årkurs 1 och 2, i Luleå, Piteå och Kiruna kommuner. Den visade att matallergi i själva verket var ovanlig bland barn som helt undvek baslivsmedel på grund av en upplevd överkänslighet. Studien visade bland annat att:

  • rapporterad födoämnesöverkänslighet i åldrarna 7-8 var vanligt (21 procent) och i en uppföljning på samma barn fem år senare hade andelen ökat till 26 procent.
  • rapporterad allergi mot baslivsmedel var åtta gånger högre (5 procent) än den allergiförekomst som påvisades i allergitest (0,6 procent)
  • trots att 14,5 procent av barnen, vid 11-12 års ålder, uppgav att de helt eller delvis undvek mjölk på grund av upplevd överkänslighet, kunde pågående mjölkallergi endast påvisas hos 3 procent av dessa barn
  • barn med pågående eller utläkt mjölkallergi hade lägre Body Mass Index (BMI) än barn som inte undvek mjölk
  • däremot så hade barn som undvek mjölk, fisk, ägg eller vete på grund av födoämnesöverkänslighet inte sämre livskvalitet jämfört med jämnåriga som åt normalkost.
  • även om en födoämnesprovokation som genomförts i studien visade att många barn skulle kunna återintroducera livsmedlet, var rädsla för reaktioner ett hinder för återintroduktion.

Exakta data kring förekomst av matallergier nationellt i Sverige saknas men tros drabba omkring 5-8 procent av barn och 3-5 procent av vuxna. Yngre barn med matallergi är oftast allergiska mot baslivsmedel, framför allt mjölk. Äldre barn och vuxna är oftare allergiska mot nötter, fisk och skaldjur. Det är sedan tidigare känt att majoriteten av barn som är allergiska mot baslivsmedel växer ifrån sin allergi och att utläkning oftast sker innan skolåldern.

– Studieresultaten visar hur viktigt det är med rätt ställda allergidiagnoser och att återkommande utvärdera barns matallergier för att undvika att livsmedel elimineras i onödan, säger Anna Winberg.

Källa: Pressmeddelande 1 & Pressmeddelande 2 från Umeå Univeristet

Senast uppdaterad: 2018-06-05 09:39