Norden kan bli världsledande inom hållbar matkonsumtion

Samtidigt som ungefär hälften av befolkningen i de nordiska länderna är överviktig och konsumerar 4,5 gånger mer kött än vad EAT Lancet-riktlinjerna anger, är potentialen stor att bli världsledande inom hälsosam och hållbar matkonsumtion.

Ta del av rapporten som har beställs av Livsmedelsverket >​


 

Senast uppdaterad: 2019-04-23 10:34