Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Omvärldsbevakning i Skolmatsakademin

Karta med Skolmatakademins medlemmar

På g inom respektive medlemsorganisation, sammanställning inför SMAK nätverksträff 8/5 2019

Tidaholm

I Tidaholm fokuserar vi just nu på matsvinn. Personalen har sedan tidigare fått en utbildning i matsvinn som hölls av Hushållningssällskapet. Vi kommer att göra två mätningar under året enligt Livsmedelsverkets modell.

Öckerö kommun

Vi arbetar vidare med vår organisation, rutiner och struktur i vårt projekt LoKo (se mer info från tidigare nätverksträff). Vi arbetar också vidare med vår gemensamma matsedel inom skola & förskola.
Matsvinn arbetas med dagligen ur flera infallsvinklar och har gjorts i flera år men nytt är att vi skall revidera och komma igång med en hållbar hantering av kontinuerlig dokumentation och mätning av detta arbete.
Framåt kommer vi även att fokusera på än mer service och bemötande, för att möta våra gäster på bästa sätt.

Lidköpings kommun

På gång i Lidköping är att vi från och med hösten kommer att kräva läkarintyg för medicinska specialkoster (undantag neuropsykiatriska). VI kommer från och med hösten starta vår omtalade matkasse för de äldre. Vi är med i flera projekt:

 • Smak för kunskap för att titta på det strategiska behovet av kompetensförsörjning
 • Klimatklivet
 • Eget projekt Hållbara måltider
 • Ett samarbetsprojekt med Barn och Skola
 • Eventuellt kommer vi till hösten att testa schemalagda måltider på en högstadieskola
 • Validering till kockar
 • En revidering av vår kost-och måltidspolicy.
 • Fortsätter med våra lokala eventserveringar där närmast på tur är ramslök och nyss har vi serverat fårkött.
 • Nya styrkort där måltiderna kommer att få ett prioriterat område av politiken, som alla förvaltningar då ska arbeta med.
 • Vi har infört den nya svinnmodellen enligt SLV.
 • Vi kommer från och med hösten att få alla årskurs 1 elever på livsmedel och restaurangprogrammet att göra en veckas praktik hos oss som en obligatorisk del i utbildningen.

Lilla Edet

 • Vi deltar i Future Kitchen vilket slagit väldigt väl ut. Vi har 5 praktikanter där två av dem kommer att söka köksutbildning med språkstöd till hösten. De övriga tre är mycket nöjda med praktiken men behöver läsa mer svenska innan ev. utbildning. Fyra av fem kommer att förlänga sin praktik i köken efter projektets slut nu i början av maj. Ett grundligt förarbete med studiebesök och intervjuer gjorde att vi fick 5 deltagare med stort intresse och vilja att prova praktik i kök. Gott samarbete mellan AF, AMA och kostenheten!
 • Vi startar nu upp arbetet med att skapa en livsmedels och måltids policy för kommunen. Gemensam för omsorg, förskola och skola men under två förvaltningar. Ett stort arbete ska göras men det är spännande.
 • Vi deltar i Klimatklivet och 20 av 35 medarbetare har nu gått dagskursen i vegetarisk matlagning. Vi hoppas kunna använda dessa kunskaper och recept framöver.
 • Som för alla andra kommuner är vår största utmaning att få med de vuxna som finns runt barn och elever så de blir ambassadörer för vår fina mat. Vi kämpar med att få utrymme på föräldramöten och APT och har lyckats till viss del men arbetet fortsätter.
 • Lilla Edet är en stor inflyttningskommun och det genererar fler barn och elever i våra verksamheter. Centralköket som lagar huvudkomponenten till våra 12 mottagningskök producerar över sin kapacitet och måste avlastas. Vi utreder möjligheten att göra några fler kök till tillagningskök för att sprida belastningen och på köpet kanske få en högre kvalitet och bättre arbetsmiljö.
 • I samarbete med Tjörn och Stenungssund har vi gått ut med förfrågan till producenter om att kunna köpa lokalt producerade produkter som frukt och grönt och kött. Vi får se vad detta kan ge. Det är i alla fall ett försök i klimatandan.

Borås stad

Matsvinn är något vi i Borås jobbat med sedan långt tillbaka, mer eller mindre och på olika sätt. Mätningar är genomförda regelbundet två gånger per år sedan flera år tillbaka. Historiskt har vi jobbat med minskning av matsvinn genom t.ex. matsvinnstävlingar. De senaste åren har arbetet med matsvinn till största del endast bestått av mätningarna. Detta pga. andra uppdrag och projekt som prioriterats. Vi är nu redo att starta upp igen och funderar på nästa steg. Hur ska vi jobba med de siffror vi fått in och andra arbetssätt för att minska på matsvinnet. Det ska bli kul och intressant att se hur våra kollegor i andra kommuner arbetar med detta.

Göteborgs Högre Samskola

På Stora skolan jobbar vi vidare på att utveckla "flervalsmodellen". Vi har kommit en bit på vägen och upplever det som att vi tar tillvara på överbliven mat bättre och lägger meny veckovis beroende på vad vi har i frysen/tar tillvara. Antalet specialkoster har minskat iom läkarintyg. Tillagning av specialkoster har minskat efter flervalsmodellen. Till hösten kommer vi även utveckla vårt skolkafé med ett bättre frukostalternativ samt införa swish/kortläsare.

Bollebygd

Vi arbetar vidare med att få nöjda matgäster i kombination med vårt politiskt antagna mål: Främja goda matvanor bland våra unga matgäster genom att servera näringsriktiga och hållbara måltider.

Under året ska vi följa upp vad matgäster tycker om skolmåltiden genom att börja använda SkolmatSveriges digitala enkät. (Vore kul om fler använde den så vi kan jämföra oss med andra.)

Vi träffar skolråd (föräldrar) och elevråd för att tydliggöra vårt uppdrag och bjuda in till dialog. Vi har precis bjudit in pedagoger på gofika för att resonera kring gemensamt ansvar/förhållningssätt i skolrestaurangen.

Vi har våra coola kockar i köket och hjälper till i vissa av våra kök; skolkök och förskolekök.

Våra tillagningskök är KRAV-certifierade på nivå 1 och måltidsverksamheten ska inte understiga 40% ekologiska livsmedel i slutet av 2020.

Vi planerar ett studiebesök tillsammans med Skolmatsakademin i september för att visa hur vi arbetar med flervalsmodellen i vår egen Bollebygdsmodell just på Bollebydskolan, som lagar knappt 1000 portioner dagligen.

Sotenäs

I Sotenäs kommun och här lägger vi fokus på:

 • Kostpolicy
 • Ekoprodukter (nå våra mål)
 • Matsvinn i olika uppdelningar.

Åmål

Vi är dels med i Klimatklivet, ett 2-årigt projekt som ämnar att minska vår klimatpåverkan genom att bland annat servera mindre kött.
Sen mäter och analysera vi svinn. Vi har beslutat att mäta två perioder per år och därefter lägga desto mer tid på analysen och arbetet kring att minska mängden svinn.

Att gå från en deltid- till en heltidsorganisation är annars vår stora utmaning. vi har inga kombinationstjänster och ganska många små mottagningskök.

Vi har även påbörjat ett arbete om krishantering.

Mariestad

Vår ambition är att öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedel. Vi går mot mer vegetariskt och mer klimatanpassat på våra tallrikar. Menyerna sätt samman av en grupp medarbetare och består av 12 veckor och ska bygga på våra mål och riktlinjer. Vi kommer att ha skilda matsedlar för förskola, skola och äldreomsorg från höstterminen 19.

I juni öppnar vårt nya tillagningskök i tätorten som ska laga maten till äldreomsorgen ca 600. Här finns många tankar och planer inför kommande arbete.

Vårt centralkök försvinner till hösten och ska ersättas av ett nytt skolkök som ska stå klart 2020 ht och före påsk bestämdes det vilken utrustning som ska vara. Det blir en tillhörande stor restaurang som ska ha 350 sittplatser och vi har under våren jobbat mycket med flöden mm. Vi arbetar nu i april och maj med att ta fram planer för hur detta ska gå till under den tid detta tar. (mat ska köras, speciell meny, personalflytt mm .)

Vi har fått avsatt medel till att renovera våra kök under några år så här har vi rangordnat enheter efter de behov som finns och har i vår varit ute och tittat på olika lösningar. En enhet är under arbete och till sommaren kommer ett skolkök renoveras.

Svinn är en utmaning och vi använder oss från och med denna termin av en gemensam mätmodell. Vi ser över hur vi ska informera, utmana och involvera i arbetet med svinnet. Vi har satt ihop en grupp medarbetare som ska titta särskilt på svinn framöver.

Kompetensförsörjning är en annan del som är ständigt pågående. Vi har kunnat rekrytera ett antal kockar men vi saknar fortfarande vikarier. Vi kommer att starta med valideringar from hösten 19 och har under vt använt oss av bla webinarier för att höja kompetensen.

Munkedal

 • Jobbar aktivt med att hitta och sluta rabattavtal med fler lokala leverantörer
 • Jobbar vidare med egenuttaget från växthusen, trädgårdsutbildningen
 • Säsongsanpassar måra menyer i både förskola, skola och äldreomsorg
 • Tänker hållbart på salladsborden i vår verksamhet
 • Har köpt in en komposteringsmaskin som förvandlar matsvinn och kartong till gödning, som vi ska kunna använda i våra växthus istället för inköpt gödning
 • Ligger i slutfasen med införandet av kostdatasystemet "Matilda" i de flesta moduler
 • Byter inköpssystem, E-Builder-Proceedo
 • Har nytt grossistavtal
 • Är med i "Klimatklivet"
 • Har temadagar med Aviko – omgång 2 (uppgraderat innehåll)
 • Jobbar vidare med utbildningar i vegetarisk och vegan-matlagning
 • Måltidspedagogik
 • Ser över hantering av special koster
 • Kris och beredskapsplanering
 • Regionala livsmedelsstrategin

Uddevalla

 • Köksmästare är en ny roll inom Måltidsservice. Vi har nu anställt ca 10 personer genom i huvudsak intern rekrytering.
  Ett sätt att möjliggöra utveckling i yrkesroll och att utveckla verksamheten.
  Första uppdraget är att hantera o sköta bemanning vid korttidsfrånvaro.
  Kommande uppdrag är bl a menyplanering.
 • SLA (Service level agreement). Framtagande av samarbetsavtal inkl. prissättning tillsammans med kund pågår.
  Kund är då andra förvaltningar som t ex. Soc o Bou.
  Planerad start 2020.
 • *"Nano- learning"
  Korta nätbaserade utbildningar i t ex EKP som möjliggör att nå alla medarbetare.
 • *Svinn
  Mätning av tallrikssvinn pågår i alla skolrestauranger sedan 190401.

Se även filmen om klimatsmart mat från konstorganisationen i Uddevalla: 

Göteborg stad, SDF Västra Hisingen

På gång inom matsvinn - vi mäter och registrerar varje dag enligt Göteborgsmodellen för mindre matsvinn. Detta följs sedan upp med enheterna varje månad på APT.

I vår meny har vi var varje vecka kockens val, där våra kockar kan använda sin kunskap och de livsmedel som finns för att minska matsvinnet.

Under året ska vi lägga extra fokus på att minska matsvinnet på våra mottagningskök, något som idag är en utvecklingspunkt.

Under 2018 sänkte vi svinnet det totala svinnet med 13 ton, vilket motsvarar 19% eller 389 277 kr.

Det vi pratar vidare om är hur vi ska hålla inspirationen uppe för våra medarbetare.

Mölndal

Vi kommer ha mätnings veckor nu i skola/fsk v20 och v21 med att matsvinn/tallriks svinn mäts i skola fsk.

Men det här är ett arbete som ska fortgå hela året är tanken nu, inte bara under de fyra mätningsveckorna. Det har inte funnits någon som dragit ordentligt i detta innan men nu har jag tagit på mig detta uppdraget och har jobbat ihop med en service grupp med svinn.

Vi har gått ut med följande till skola/fsk

Detta ska faktiskt generera något för oss och för barnen framåt. Nedan finns lite förslag om vad vi kan göra och arbeta med och runt för att få igång lite engagemang runt vår mat och lite tankar runt vad det genererar i pengar och miljö etc.

Varför gör vi det här? Prata om detta i arbetsgrupperna och tänk lite runt detta, hjälpa varandra på olika enheter och ge varandra idéer och tips på hur och vad man kan göra, kolla om ni kan nätvereka med varandra i den här frågan. Vi försöker ha detta som en levande fråga både i köken och med barnen och på apt ta upp och prata om detta som en stående punkt så att vi håller igång tankarna kring vad vi kan göra för miljön och för klimatet. Det vi tänker att alla kan göra för en hållbar framtid är bla;

 • Man kan lägga fram smakskedar vid serveringslinen, så barnen kan smaka och där av veta hur mycket mat de tror sig äta.
 • Man kan ha en infovägg/bord eller liknande där vi skriver ut olika material om hållbara måltider. Det kan även vara barnens vägg, man kan göra olika projekt på sin enhet beroende på vad som fungerar bäst. Ju mer barnen är med desto mer engagemang blir det ju.
 • Man kan skriva ut bilder/material på olika grönsaker, med tillhörande frågor ex; vet du hur den växer? Vilket land kommer den från osv? Vad kan man göra för mat med den? Hur känns den, smakar den?
 • Frågeställningar med tex veckans/dagens fråga som kan handla om allt runt mat/svinn/ skräp/hållbart/miljö/säsong/sinnena/ - Listan kan göras lång! Allt för att fånga barnens intresse så det blir ett samtal om mat kring mat.
 • Man kan jobba med våra sinnen, lära oss vart på tungan de olika smakerna sitter. Man kan tex Lukta på kryddor pratat om hur dom upplevs, blunda och känn på saker och gissa vad det är.
 • Bilder på saker som man kan diskutera runt bordet vid lunchen för att få en lugnare miljö. Man kan laminera småfrågor/påståenden etc på skolan/fsk och ex sätta fast på borden med häftmassa eller på matvagnarna. För att starta en diskussion och få en trevlig matmiljö och engagemang.
 • Räkna om kostnaden på svinnet i exempelvis Ipads.

Jag Ulle kommer att träffa de som arbetade på Tekniska förvaltningen har dock startat ett nytt projekt - miljöhjältarna som vi kanske kan ha ett samarbete med då de redan jobbar med skolbarn och förskolebarn och pedagoger på våra enheter med bland annat ploggning, sortera rätt mm. Mer info kommer senare om det ifrån Ulle

Skövde

Gör en storsatsning på svenskproducerade och närproducerade livsmedel efter politiskt beslut.

Härryda kommun

Vi deltar i klimatklivet. Ett intensivt arbete med livsmedelsverkets nya råd kring "Bra måltider för äldre" har påbörjats. Måltidsservice i nära samarbete med Vård och omsorg har inlett arbetet i projektform på 2 av 6 boenden hittills.

Möjlighet till 100%-tjänst för kökspersonal.
För vinstpengarna från Martin och Servera utmaningen 2018 höll Paul Svensson en inspirationsföreläsning på tema "hållbara gröna smaker" den 23/4.

Vi går igenom skola för skola vilka förändringar som kan behövas för att förbättra logistik, rutiner och arbetssätt. För ökad kvalité på HELA måltidsupplevelsen. Resultaten är förbluffande positiva i förhållande till arbetsinsatsen, och matsvinnet minskar därtill.

Göteborg stad, SDF Majorna Linné

Arbetar med KIM som inspiration i skolrestaurangerna.

Trollhättan

Satsar med på vegetariskt inför nästa läsår.

Ale kommun

Är med i projektet Resurssmart äldreboende. Där fokuseras på att minska matavfall bland annat.

Är med i Klimatklivet där ett första steg har varit att medarbetare gått en workshop i växtbaserad matlagning.

Ökar andelen ekologiskt, idag ligger vi på 46%. Går mot fler tillagningskök. Jobbar aktivt med matsvinnet.

Herrljunga kommun

Vi äter matsvinn sedan flera år tillbaka, 2 ggr/år. Vi har även jämfört resultatet från år till år men inte gjort några större åtgärder. Genom mätning har vi dock minskat vår överproduktion. Vi har även haft några matsvinnstävlingar i skolorna. Till hösten har vi som mål att jobba mer aktivt med matsvinn. När det gäller klimatsmart mat så har vi en vegetarisk dag per vecka sedan 2011. Vi handlar svenska animalier till 97%, och vi ligger idag på 35% eko.

Dessa kommuner har skolor som jobbar med Schemalagda luncher:

 • Göteborg stad
 • Skövde kommun
 • Trollhättan stad
 • Mariestads kommun
Senast uppdaterad: 2019-06-10 15:12