Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Schemalagda måltider i projektet "Väl godkänt för skolmåltiden"

Publicerad:

Med erfarenheterna från de fyra pilotskolor som Skolmatsakademin har samarbetat med sedan 2018 har vi tagit fram en modell för schemalagda måltider. Nu tar vi nu steget vidare och inför modellen på fyra nya skolor i Västra Götalandsregionen.

Vårens förarbete tillsammans med fem skolor resulterade i att vi under augusti kunde implementera schemalagda måltider och integrera måltiden i skolans utbildningsuppdrag på fyra nya skolor. Vårens knogande med att få till scheman gick över förväntan, tack vare de enastående krafter och förmågor som finns på våra skolor. Att nu sätta dessa scheman till verket blev den stora utmaningen främst med tanke på ovissheten kring Covid19. Men det är med stor beundrar som jag nu kan konstatera att vi lyckats hittills.

All personal på vardera skolan har medverkat på möten i måltidens tecken. Vi, jag och måltidsutvecklarna i de båda kommunerna, har haft som mål att sätta måltiden i förbindelse med utbildning, hälsoarbete i skolan, kommunens miljö- och hälsomål, trygghet och studiero.

Våra möten med workshops, diskussionsverkstad och föreläsningar, både digitala och live, har gett lärare och skolpersonal utrymme att reflektera och omvärdera skoldagens möjligheter. Jag vågar till och med säga att samverkan mellan måltidsverksamheter och skolledning tillviss del har gett personalen en ny syn på hur man tillsammans långsiktigt kan arbeta för ökad trygghet, studiero och hälsosamma levnadsvanor.

I Skövde på Eriksdalskolan har förändringarna trillat ända ner i lunchserveringen tack vare en tydlig vision hos måltidsutvecklaren (MU), bra ledarskap hos enhetschefen (EC) och en lyhörd måltidspersonal. Under de första två veckorna var MU och EC närvarande vid lunchen varje dag och kunde på så vis knyta kontakt med lärare, ta snabba beslut med skolledningen och coacha sina kockar. Och det är just detta som är nyckeln till framgång, då strategin får utvecklas i verksamheten och utvecklingen sker med små gemensamma steg.

Vad man lyckades utveckla under skolterminens första två veckor:

  • Matsvinnsarbetet i matsalen
  • Upplägg och presentation i serveringen
  • Interiören i skolrestaurangen
  • Rutiner och flöden för handtvätt
  • Pedagogiska inslag i serveringen

Våra nya skolor med schemalagda måltider:

Skövde kommun:

Måltidsutvecklare Ida Henriksson, enhetschef Heléne Lindkvist, Eriksdalskolan, rektor Victoria Sjöö

Munkedals kommun:

Måltidsutvecklare Johanna Bothén, kostchef Gunilla Martinsson
Hällevadsholmskolan och Centrumskolan, rektor Henrik Williamsson
Munkedals skolan, rektor Camilla Eklund

 

Publicerad: