Servera måltider inom planetens gränser

Vilka riktlinjer bör styra våra miljömål och vårt arbete i skolköken?

Varför behöver livsmedelskonsumtionen ändras? Vad är hållbart ur ett nordiskt perspektiv? Här får du färska råd från EAT-forskarna angående offentliga kök. Läs mer på Måltidsbloggen >

Senast uppdaterad: 2019-03-12 14:53