Serverad mat ger mindre svinn

Att låta personalen servera maten istället för att låta eleverna själva lassa på, leder till mindre matsvinn. I varje fall enligt det projekt som nu pågår på Hulebäcksgymnasiet. Tillsammans med vågar, där eleverna tydligt kan se hur mycket mat de kastar efter lunchen, har skolan lyckats halvera svinnet.

60 kilo mat om dagen – så mycket mat slängs normalt på Hulebäcksgymnasiet i Härryda kommun. Nu gör skolan en intensiv satsning som ska halvera matsvinnet.

Istället för att låta eleverna själva lägga upp maten på sina tallrikar är det nu måltidspersonalen som serverar eleverna. Enligt Marina Dahlgren, enhetschef på måltidsservice i Härryda kommun, är detta ett sätt att vänja eleverna vid vad en normalportion är, eftersom ögat oftare är hungrigare än magen. Intill komposthinkarna står dessutom vågar där eleverna kan se hur mycket mat de kastar efter lunchen. Projektet, som har pågått från och med den 4 september och ska hålla på i fyra veckor, visar redan tydliga resultat. Tidigare slängde eleverna i genomsnitt 85 gram mat per person och dag, en siffra som nu är mer än halverad.

I Härryda har måltidsenheterna arbetat med att minska matsvinnet sedan 2014. Inledningsvis handlade det om det som slängs när maten tillagas. Nu handlar det alltså om maten som slängs av eleverna.

Genom att få ner matsvinnet räknar måltidsservice med att sänka onödiga kostnader på flera sätt. Mat som blir över kan sparas och utgifter för att hantera restavfall minskas. Givetvis får elever som inte blir mätta hämta mer.

En ytterligare fördel som måltidspersonalen anger är att kontakten med eleverna har blivit bättre.

I oktober kommer eleverna återigen att få ta maten själva medan vågarna kommer att stå kvar. Vilka idéer måltidspersonalen på Hulebäcksgymnasiet kommer att prova i framtiden återstår att se, men idéer finns. 

Läs artikeln i GP