Stockholm nästa?

Kan måltiderna i vård, skola och omsorg verkligen bidra till att förändra samhället? Ja, det kan de!

Välkommen till Måltidsdagar 2017 den 13 november – Livsmedelsverkets branschmässa där goda exempel, föregångare, inspiration och kollegor visar upp sitt viktiga arbete.

På Livsmedelsverkets dagar samlas samhällsförändrare (måltidsfolk) från hela landet kring måltiderna som ett konkret verktyg för bättre matvanor, minskad miljöpåverkan, hållbar livsmedelsproduktion och en mer jämlik hälsa.

Nytt för i år är att Måltidsdagarna startar den 13 november med en branschmässa dit offentliga måltidsverksamheter från hela landet (och våra grannländer) bjuds in för att visa upp sig och presentera sitt arbete. 

Den 14 november blir det seminariedag med spännande föreläsningar och seminarier på temat offentliga måltider som spjutspets för samhällsförändring. 

Anmälan har öppnat! Mer info och anmäl dig här. 

Ladda ned flyern och bjud in fler

Livsmedelsverkets branschmässa och måltidsdag 2017 >>

Läs mer på Måltidsbloggen.

Vi ses!