Testskolor sökes för att integrera måltiden!

Nu hägrar spännande möjligheter för nyfikna, modiga och utvecklingsbenägna kommuner, stadsdelar och skolor inför kommande läsår. Skolmatsakademin söker nu kontakt med intresserade medlemmar i Västra Götaland som är villiga att bli våra testskolor och testkommuner i konceptet integrerade måltider!

Nu satsar vi på integrerade skolmåltider!

nätverksträffen den 26 april 2017 diskuterade deltagande kontaktpersoner och inbjudna gäster i Skolmatsakademin hur vi kraftsamlar oss framöver kring lärande och integrerade skolmåltider. Fruktsamma gruppdiskussioner ledde till underlag för framtida satsningar och en hel del dokumentation av tankar, åsikter och idéer som kommer komma oss till nytta inför framtiden. Fokusåret kring pedagogiska skolmåltider fortsätter med förnyad kraft i höst och vi kommer under hösten att påbörja en tydlig satsning på att förankra arbetet med att schemalägga skolmåltiderna i ett antal testkommuner/testskolor som anmäler sitt intresse.

Vill ni arbeta vidare med schemalagda måltider eller pedagogiska måltider i din kommun/skola?

Skolmatsakademin söker nu kontakt med intresserade kommuner, stadsdelar eller skolor i Västra Götaland som är intresserade och villiga att bli våra testskolor i konceptet integrerade måltider! Vi planerar för att kunna stödja ett begränsat antal kommuner och skolor under de kommande 3-4 terminerna i förankring, struktur och genomförande kring integrerade skolmåltider. Vi ser just nu att det finns goda möjligheter till finansiering av en sådan satsning och planerar att kunna erbjuda testskolor kunskapsunderlag, processledning, strukturer och stöd. Som pilotskola/pilotkommun utarbetas konceptet till stor del gemensamt och en testskola/testkommun har stor möjlighet att påverka satsningens utformning. 
Vid intresse - hör av er till oss på Skolmatsakademin!

Dokumentation från nätverksträffen

Nedan finner ni minnesanteckningarna från nätverksträffen samt deltagarförteckningen på vilka som var där (med små avvikelser pga. sena avhopp och efteranmälningar). Du vet väl också att du alltid hittar referat, bilder och dokumentation från Skolmatsakademins dagar under Genomförda aktiviteter. Kika in där om ni exempelvis är nyfikna på de presentationer som hölls under dagen, vill se en sammanfattning av vad som är på-gång hos våra medlemmar eller vill ha en sammanfattning av vilken nomenklatur som idag används i våra offenliga kök i Västra Götaland!

Dokumentation:

Sammanfattning av "vinnande" gruppdiskussionen Förankring på ledningsnivå  >>

Diskussionsunderlag från övriga grupper >>

Deltagarförteckning 26 april >>

Mer dokumentation från nätverksträffen >>