Tio i topp för giftfria barnmiljöer

Vill ni delta i projektet Tio i topp? Under våren har Nätverket för Giftfri förskola i Västra Götaland och Halland tillsammans med Skolmatsakademin tagit fram ett projektförslag som ska underlätta våra val av inköp inom köksutensilier, pedagogiskt material och inredning i förskolan. Anmälan senast den 30 juni!

Projekt inom Nätverket Giftfria förskolor och Skolmatsakademin

Härryda kommun kommer vara projektägare för projektet " Tio i topp för giftfria barnmiljöer" och nu bjuds alla kommuner i Skolmatsakademin och Västra Götaland in för att delta!

Ska underlätta att göra rätt val i kemikaliedjungeln

Flera kommuner lyfter fram hur svårt det är att avgöra vilka produkter som är de bästa att köpa in eftersom urvalet är stort inom gällande ramavtal och det finns både bättre och sämre alternativ. Många riktlinjer är baserade på olika kemikalier som ska bort men det är svårt att veta vilka av dessa ämnen som finns i produkterna man använder. Kemikalier är ett oerhört svårt område även för personer med miljökompetens och ännu svårare för personal inom förskola/skola att kunna göra rätt val. Tyvärr är det ofta svårt att få bra information även från leverantörer och tillverkare. Det finns önskemål om mer handfast hjälp för hur det ska bli lättare att göra rätt val vid inköp. 

Vad vill vi göra?

Nu vill Nätverket för Giftfria förskolor i Västra Götaland och Halland, tillsammans med Skolmatsakademin ta fram kunskap och vägledning för att underlätta medvetna val inom köksutensilier, pedagogiskt material och inredning. Projektet ska resultera i:

  • lättbegriplig fakta,
  • 10 i topp-listor för olika produktgrupper och
  • utbildningspaket som kan användas lokalt i kommunen.

Målet är att offentlig verksamhet som stora kunder gör miljömedvetna val, vilket på längre sikt bidrar till att företag utvecklar produkter som svarar upp mot höga miljökrav.  

Vill ni delta?

Senast den 30 juni önskar Härryda kommun som projektägare svar om vilka kommuner som vill medverka. Läs mer om projektidén, projektförslaget i sin helhet och kika på anmälningsblanketten i underlaget nedan. OBS! Som deltagande kommun är man med på hela projektet, inte delar av det. Er medverkan sker genom att ni utser en kontaktperson mellan kommunen och projektet som medverkar på vissa träffar samt att ni utbildar 50 % av personalen inom förskola/förskoleklass samt aktuell kökspersonal under projektets gång. 

Projektförslag - Tio i topp för Giftfri förskola

Ett samverkansprojekt

Inbjudan går även ut via Nätverket för Giftfria förskolor och deras kontaktpersoner (miljöstrateger m.fl.). Det är därför bra om ni pratar ihop er inom kommunen. 

Frågor och funderingar?
Kontakta:

Birgitta Nilsson

Regionutvecklare