Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

WWF lanserar Vegoguiden!

Publicerad:

Sammandrag av WWF:s presentation på Mat och Miljönätverket den 3 september 2020: På senaste träffen för nätverket Mat och Miljö inledde WWF:s matexpert Anna Richert mötet. Hon berättade kort om det pågående och kommande arbetet som organisationen driver för en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Bland annat berättade Anna om WWF:s Vegoguiden.

Den stora nyheten är att 1 oktober kommer WWF lansera Vegoguiden! En konsumentguide som skall uppmana till att äta mer och bättre vegetarisk mat. Den skall göra det lättare för människor att välja rätt samt täcka kunskapsluckor.

Guiden riktar sig till konsumenter samt till människor som arbetar med mat och som vill laga mer växtbaserat och välja rätt vegetabilier. Guiden är dock inte tänkt att användas för upphandling likt tidigare guider. På liknande sätt som WWFs kött- och fiskguider så kommer trafikljusfärger användas och de vegetabilier som uppmuntras kommer att få grönt ljus.

Riktlinjerna i Vegoguiden kommer ta hänsyn till fyra hållbarhetsaspekter: klimat, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel och vattenanvändning.

Sedan 2015 har WWF lett samarbetet Hållbar livsmedelskedja som samlar Sveriges största måltidsleverantörer och aktörer inom dagligvaruhandel. Samarbetet syftar till att öka andelen hållbara produkter i företagens sortiment samt reducera den negativa påverkan. De arbetar för att skapa en gemensam referens för hållbarhet mellan företag och kund, skapa förståelse för hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv och hjälpa företagen att erbjuda hållbarare produkter till sina kunder.

Verktyg som har tagits fram i projektet är, bland annat, olika sätt att mäta företagens hållbarhet på. Ett exempel är möjligheten att mäta andelen sålda produkter som innehar en miljömärkning/miljöcertifiering (MSC, KRAV, Svanen osv.). På så vis kan företagen sätta mätbara mål som är möjliga att följa upp.

Anna Richert avslutade med att belysa det EU-finansierade projektet Eat4change som arbetar policypåverkande genom att bedriva kampanjer mot allmänheten samt mot politiker. I satsningen tas skolmaterial fram, liksom en utvecklad version av, den tidigare nämnda, köttguiden. Projektet drog igång i våras och pågår under fyra år.

Länkar:

Vegoguiden

Eat4change

Publicerad: