Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Future Kitchen

Varje dag serveras 3 miljoner måltider till matgäster inom förskola, skola, fritids, äldreomsorg och sjukvård i Sverige. Mer än varannan måltid inom hela foodservice serveras inom det offentliga och ca. 35000 personer arbetar idag inom offentlig måltidsverksamhet i Sverige. Men hur gör vi för att möta morgondagens krav på personal och kompetens? Vi hoppas komma en bit på vägen med pilotprojektet Future Kitchen!

Utmaningar väntar de offentliga måltiderna

Den offentliga måltidsbranschen och behovet av personal och kompetens kommer att öka med en ökad befolkning.  Vi kommer att bli fler äldre som kommer att ha behov av vård och omsorg och därmed också måltider. Urbanisering och ökat välstånd gör att kraven på den offentliga måltidsbranschen ökar. Dessutom så väntar stora pensionsavgångar inom de offentliga köken samtidigt som en trend av tillväxt i hela restaurangbranschen sker.

Det är alldeles för få som söker sig till kockyrket. Gymnasieutbildningarna som hittills varit den största källan till utbildad kompetens täcker inte längre behovet och en flaskhals uppstår när det inte finns tillräckligt rekryteringsunderlag. Kommuner och landsting står idag i en situation där de behöver hitta nya och alternativa rekryterings- och kompetensförsörjningsalternativ för att locka framtidens kompetenta arbetskraft till våra offentliga kök.

Framtidens kök, integration och språkträning

Skolmatsakademin i samverkan med Måltid Sverige presenterar därför nu ett projekt där vi i Västra Götaland attraherar morgondagens medarbetare tidigt – Future Kitchen!

I Future Kitchen tar vi tillvara på, upprätthåller och utvecklar färdigheter och branschspecifika kunskaper bland nyanlända svenskar (personer som nyligen fått uppehållstillstånd).

Genom praktikplatser i offentliga kök, kombinerat med språkträning, personligt handledarskap och ”kökssvenska” tar vi tillvara på mänskliga resurser och skapar en meningsfull första tid i ett nytt land. Praktikanterna får en väg in i en svensk kultur och på en svensk arbetsmarknad samtidigt som måltidsverksamheterna tillika praktikplatserna får ett värdefullt utbyte i form av ökad kunskap, förmåga och beredskap för att kunna servera måltider till människor med olika bakgrund och behov i sina verksamheter framöver.

Pilotprojekt testar metoden

Under projekttiden våren 2017 utarbetades en metod för praktik kombinerat med språkträning för nyanlända i offentliga kök, och tar vi med oss framgångarna i en ny omgång av Futute Kitchen 2018. 

Projektet i korthet:

 • Utbildning av handledare med KUB-modellen under ledning av Validering Väst
 • Rekrytering av praktikanter genom studiebesök och speed-dating i kök.
 • Praktiken inleds med en introduktionsutbildning för praktikanterna under ledning av Hushållningssällskapet Väst.
 • Praktik pågår under 3 månader och sker i kombination med SFI.

En handfull kommuner och sjukhuskök är idag igång med projektet. Följande kommuner och sjukhuskök deltar under våren 2018;

Medverkande kommuner: 

 • Partille
 •  Borås Stad 
 • Bollebygd 
 • Bengtsfors 
 • Götene/Skara 
 • Vara
 • Trollhättan

Samarbetspartners

I pilotprojektet Future Kitchen samverkar Måltid Sverige, Skolmatsakademin, deltagande kommuner, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Validering Väst, Hushållningssällskapet Väst, Restad Support Group m.fl.

Måltid Sverige samordnar pilotprojektet Future Kitchen:

Maria Helmersson, projektledare för Måltid Sverige
E-post: maria.helmersson@ri.se
Tel: 010-516 67 19

Senast uppdaterad: 2018-10-09 10:45