Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Väl Godkänt för skolmåltiden

Väl godkänt för skolmåltiden är ett treårigt pilotprojekt som testar och implementerar schemalagda skolmåltider på lektionstid, samt vidareutvecklar de pedagogiska skolmåltiderna inom skolor i Västra Göralands län.

Bakgrund

Sverige är ett av tre länder i världen som tillhandahåller skattefinansierad, lagad, näringsriktig skollunch varje dag till alla barn och unga i skolan. Detta är en fantastisk resurs, men idag utnyttjas den inte till sin fulla potential.

Skolmåltiden kan, utöver att ge näring och energi för att orka skoldagen, lära oss om hälsosam och hållbar livsstil samt väcka nyfikenhet och kunskap om olika livsmedel och hur de produceras. Den kan knytas till flera ämnen och öka måluppfyllelsen inom t.ex. biologi, geografi, kemi, historia, svenska och matematik. Måltiden kan även introducera och föra traditioner och kulturella arv vidare, och den kan vara en kulturbärare, isbrytare och en socioekonomisk utjämnare i ett segregerat samhälle.

Men för att detta ska kunna ske behövs en strukturell förändring av hur skolmåltiden förvaltas i skolan och hos dess personal – att skolmåltiden börjar användas som den pedagogiska resurs den skulle kunna vara. 

Forskning visar att satsningar på bättre schemaläggning, mer vuxennärvaro, ett pedagogiskt förhållningssätt till skollunchen och trevligare måltidsmiljö är steg mot bättre skolmåltider. Att dessutom införa schemalagda skolmåltider på lektionstid ger både skolor och elever en möjlighet att på ett konkret, utarbetat och förankrat förhållningssätt arbeta med pedagogiska måltider.

Projektet

Pilotprojektet ”Väl godkänt för skolmåltiden” är ett 3-årigt pilotprojekt med start Oktober 2017, och det finansieras med medel från Västra Götalands folkhälsokommité.

Projektet syftar till att testa och implementera schemalagda skolmåltider på lektionstid, samt vidareutveckla de pedagogiska skolmåltiderna inom skolor i Västra Göralands län. Projektet genomförs tillsammans med utvalda pilotskolor, samt en följeforskare som mäter och följer resultatet längs projektets gång. 

Informationsbrochyr om projektet hittar du här.

 Pilotskolor

  • Trädgårdsstadens skola, Skövde kommun, Åk 0-6     
  • Karl Johansskolan, Göteborg Stad, SDF Majorna-Linne, åk 0-6     
  • Paradisskolan, Trollhättan stad, Åk 0-9      
  • Den fjärde pilotskolan håller som bäst på att rekryteras.  Planerad schemaomläggning: H.T 2019 Skolmatsakademin har just hittat en skol som passar in på vad vi söker. Fortsättning följer.

På gång inom projektet                        

  • Trädgårdsstadens skola, Skövde   

Planerad schemaomläggning: H.T 2018. På gång just nu: fokus på måltidspedagogik för Kockarna och pedagoger i skola och på fritids. Smak håller i APT för samtliga på skolan för att leda arbetet framåt

  • Karl Johansskolan, Göteborg Stad, SDF Majorna-Linne          

Planerad schemaomläggning: V.T 2019. På gång  just nu: planering av en renovering och ommöblering av matsal samt arbete med att hitta kopplingar mellan klassrummets undervisning och vistelsen i matsalen. Smak håller i APT för samtliga på skolan för att leda arbetet framåt.

  • Paradisskolan, Trollhättan       

Planerad schemaomläggning: H.T 2019 Uppstartsfas. Möte med vikt på samsyn och förståelse för projektet med elevråd, chefer och nyckelpersoner från kök och den pedagogiska verksamheten.

 

För mer info, kontakta projektledare Lina Andersson Fasth, lina.anderssonfasth@ri.se  Tel. 070-2196937

Senast uppdaterad: 2018-10-10 10:33