Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sms-livräddare

Funktionen sms-livräddare innebär att 112 med hjälp av en applikation, ”app”, i en mobiltelefon kan lokalisera och aktivera frivilliga livräddare till platsen för ett plötsligt hjärtstopp.


Enligt beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen är nu funktionen permanent. Du kan läsa om beslutet här.

NYHETER:

  • Sms-livräddarfunktionen har varit pausad med tanke på Coronapandemin men har 1 september 2020 öppnats upp igen. Pressmeddelandet hittas här. Vid sms-livräddarlarm gör enligt Rekommendationer från Svenska HLR-rådet med tanke på covid-19. 
    För mer information om covid-19, besök Västra Götalandsregionen.
  • Ett pågående forskningsprojekt bedrivs i tre mindre områden i Västra Götaland; i Fiskebäck, Torslanda och Kungälv. I dessa områden kan det finnas möjlighet att en drönare flyger fram och vinschar ner en hjärtstartare på adressen. Om du som sms-livräddare hittar hjärtstartaren kan den användas även av dig. 

Sms-livräddare en "app" i telefonen

Systemet letar efter deltagare som befinner sig i geografisk närhet och som antingen får till uppgift att bege sig till den drabbade och påbörja HLR alternativt hämta närmsta hjärtstartare och ta den till platsen för hjärtstoppet.

Vid hjärtstopp är tiden den allra viktigaste faktorn och en snabb insats på plats kan göra stor skillnad.

Har du under det senaste året gått en kurs i hjärt-lungräddning kan du bli sms-livräddare. Ladda ner appen "SMSlivräddare" och följ instruktionerna i applikationen. När du är registrerad kommer appen att meddela dig med en larmsignal om det är ett misstänkt hjärtstopp i din närhet.

 

När larmcentralen har identifierat ett misstänkt hjärtstopp trycker de på en knapp som aktiverar sms-livräddarfunktionen. Det innebär att om du är i närheten larmar din telefon. Du har då valet att tacka ja eller nej. Tackar du ja kommer du att få adressen och uppgiften att antingen gå till platsen för hjärtstoppet och göra HLR eller instruktion om att hämta hjärtstartare på angiven plats och sedan bege dig till platsen. 
I forskningssyfte kommer efter insatsen ett frågeformulär som vi önskar att du fyller i. 

Det kan i vissa fall vara svårt för 112-operatören att avgöra med säkerhet att det rör sig om ett hjärtstopp. Det är snabba beslut för att spara sekunder och personen som larmar in står under svår press. I enstaka fall kan en aktivering ske där personen inte drabbats av hjärtstopp genom att frågorna om patienten är livlös, inte har andning eller onormal andning misstolkas eller inte går att bedöma säkert. I dessa fall kan du hjälpa till genom att lägga patienten i stabilt sidoläge med en fri luftväg och istället vara ambulanssjukvården behjälplig genom att tex hålla upp låsta dörrar, signalera om platsen och så vidare.

Det är också viktigt att veta att trots snabb insats på plats och senare av sjukvården så överlever inte alla på grund av allt för svår sjukdom. Däremot har du genom din insats skapat de allra bästa förutsättningarna för överlevnad.

Sekretess

All legitimerad personal lyder under sekretesslagen även under sin fritid. Det är viktigt att du som sms-livräddare tänker på att respektera den drabbade och hans/hennes närstående. Många gånger behöver man tala om händelsen men var noga med att inte det leder till avslöjande om vem som drabbats eller några andra detaljer som kan avslöja detta.

Lathund för sms-livräddare, att läsa för att förbereda sig innan larm hittar du här

På samma sätt som de direkt drabbade kan även du reagera efter en insats. Ibland kan man vilja tala med någon efter en insats, kanske har man frågor eller bara vill prata av sig

Känner du så kan du kontakta HLR-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset via deras mail su.hlr-centrum@vgregion.se – beskriv att du är sms-livräddare och lämna ditt telefonnummer så kommer du att bli uppringd så fort tillfälle ges. De har stor erfarenhet hjärtstoppssituationer.

En annan kontaktväg är att söka stödkontakt via din primärvård. 

Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Att omedelbart starta hjärtlungräddning och dessutom minska tiden till behandling med hjärtstartare är de viktigaste faktorerna för överlevnad.

Ett hjärtstopp innebär att hjärtats elektriska och rytmgivande system slås ut och hjärtat stannar. När blodcirkulationen upphör avstannar syretransporten till hjärnan och övriga kroppen. Hjärncellerna är mycket känsliga för syrebrist och är de av kroppens celler som först tar skada. Detta sker redan efter cirka 5 minuter om inte livräddande åtgärder som hjärt- och lungräddning utförs eller om det elektriska systemet inte återställs med hjälp av hjärtstartare (elektrisk chock mot hjärtat, s.k. defibrillering). Idag överlever 1 av 10 som drabbas av hjärtstopp. Långt fler skulle kunna räddas om livräddande åtgärder påbörjas direkt när hjärtstoppet inträffat.

En hjärtstartare (även kallad defibrillator eller Automatisk Extern Defibrillator, AED) är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten och om det är nödvändigt levererar en strömstöt mot hjärtat. Denna stöt kan återställa den normala rytmen och få hjärtat att börja slå igen. Ibland krävs flera elektriska stötar.

Hjärtstartare har utvecklats till att bli allt mindre, lättanvända och framför allt relativt billiga. Hjärtstartare kan idag användas av helt outbildade personer i likhet med en brandsläckare. Det är omöjligt att använda apparaten fel, eller orsaka någon skada. När hjärtstartaren öppnas ges tydliga röstinstruktioner, på svenska, som är lätta att följa. Hjärtstartaren är i stort sätt självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske. En del ger även instruktioner i hur hjärt- och lungräddning skall utföras korrekt.

Det finns ett flertal olika hjärtstartarmodeller på marknaden men de har närmast samma funktioner och ser förhållandevis lika ut. Hjärtstartare finns ofta på offentliga platser såsom flygplatser, tågstationer, köpcentra, gym och andra offentliga lokaler.

Hjärtstartare som är registrerade i Hjärtstartarregistret är tillgängliga för 112 och det är dessa du som sms-livräddare blir uppmanad att hämta. Om du ser en hjärtstartare som inte är registrerad, kontakta ägaren och informera denne om vikten av att hjärtstartaren är registrerad i hjärtstartarregistret. www.hjartstartarregistret.se.

Sms-livräddare är en funktion där flera län/regioner är anslutna och forskning bedrivs i Stockholms län och Västra Götalandsregionen. Forskning i dessa områden bedrivs av Hjärtstoppscentrum på Karolinska institutet tillsammans med SOS Alarm, Heartrunner, Hjärt-lungfonden och Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning.

Det är ett världsunikt forskningsprojekt som kombinerar medicin, samhällsvetenskap och IT med syftet att öka överlevnaden vid ett av de mest akuta tillstånd som finns och där överlevnaden är som sämst.

I den forskning som bedrivits hittills har det visat sig effektivt att aktivera lekmän för att göra HLR. Det man ser på nu är, kan man mobilisera de hjärtstartare som finns utplacerade i samhället för att personer med hjärtstopp ska få tillgång till dem. Vi vet att när någon person som finns i nära anslutning gör HLR och om en hjärtstartare används ökar överlevnaden.

Hypotesen är att det minskar tiden till HLR och defibrillering och därmed ökar överlevnaden.  

Aktiviteter sms-livräddare

Kontakt

Projektledare Sms-livräddareprojektet i Västra Götalandsregionen

Solveig Aune
070 - 082 48 62
projekt.sms-livraddare@vgregion.se

Webbsida SMSlivräddare


Senast uppdaterad: 2017-03-24 16:18