Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Unga rådgivare 2015-2016

2015-2016 var det 11 deltagare i forumet Unga rådgivare. Läs mer om varje deltagare, varför de nominerades samt deras förväntningar på att vara en ung rådgivare.

 Ahmo Bektic, Processledare på Regionservice.

Ahmo nominerades för att han är positiv och mycket engagerad i sitt arbete och har stor empatisk förmåga. Hans främsta egenskaper är att se helheten och komma med genomtänkta förbättringsförslag.

Ahmo vill genom sitt deltagande i gruppen ge nya infallsvinklar på aktuella frågor samt bidra med andra tankesätt för framtiden. Han tror att styrkan i gruppen sitter i dess mångfald och hoppas att gruppen ska ge svar på aktuella frågor men även lyfta fram helt nya frågeställningar.        

Freddy Carlqvist, Teknisk Förvaltare på Västfastigheter.

Freddy nominerades för hans yrkesskicklighet och goda förmåga att dela med sig av sina kunskaper till kollegor. Han är ambitiös och engagerad och bidrar alltid med nya tankar och idéer.                                                                                     

Freddy förväntar sig att Unga rådgivare ska bidra till VGR:s utveckling samtidigt som gruppen ges möjligheten att lära känna verksamheterna inom regionen och på så sätt utvecklas inom sina yrkesroller. Han ser även sitt deltagande i gruppen som en möjlighet att utvidga sitt kontaktnät och lära känna nya människor.

Helena Kryssman, Kommunikatör på koncernstab kommunikation och externa relationer på Koncernkontoret. 

Helena nominerades för att hon står för nytänkande och kreativitet och ser ofta möjligheter istället för svårigheter. Hon är inte rädd för att ifrågasätta eller komma med egna synpunkter.

Genom att vara en Ung rådgivare vill Helena få mer kunskap om VGR:s olika verksamheter och bidra med sin kompetens i pågående arbeten. Hon tycker att det är givande att ingå i gruppen och att få möjlighet att diskutera olika frågor och problem. På grund av gruppens mångfald vad gäller kompetens och kunskap blir diskussionerna väldigt intressanta och alla lär av varandra. Helena ser det som en stor merit att få vara en av Ann-Sofis unga rådgivare. 

Jennie Winkler, Sjuksköterska på Kirurg- och ortopedkliniken vid Kungälvs sjukhus.

Jennie nominerades för att hon är en ödmjuk och klok person som gärna kommer med nya innovativa idéer i det dagliga arbetet. Hon är positiv och bemöter patienter, närstående och kollegor på ett enastående fint sätt.  

Genom att delta i gruppen ser Jenny fram emot den spännande utmaningen att få vara med och tycka och tänka i frågor och sammanhang som annars är långt ifrån hennes vardag som sjuksköterska. Att få möjlighet att på ett konkret sätt hjälpa VGR framåt i sitt utvecklingsarbete och lära känna och byta erfarenheter med andra unga medarbetare är något hon drivs av.  

Jenny Friberg, Drifttekniker el på Västfastigheter. 

Jenny nominerades för hennes yrkesskicklighet samt förmåga och mod att ifrågasätta invanda arbetssätt i en mycket mansdominerad struktur. Hon har en vaken och nyfiken attityd och finner alltid kreativa lösningar på de problem hon stöter på inom sitt arbete.

Jenny har  förväntningar och förhoppningar på att kunna påverka och hoppas att gruppens åsikter och synpunkter omhändertas. Hon ser också framemot att få mer kunskap om verksamheterna inom hela Västra Götalandsregionen.


Joel Haglund, Sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen vid Norra Älvsborgs Länssjukhus

Joel nominerades för att han är målmedveten, fokuserad och har alltid en reflekterande tanke med det han utför. Han är en god lyssnare, teamspelare och brobyggare.

Genom Unga rådgivare förväntar sig Joel att kunna förmedla sin bild av hur olika ledningsbeslut påverkar vardagen i verksamheten där han arbetar. Han ser fram emot att kunna vara delaktig i de processer gruppen involveras i.                        

Kim Pham, Logistiker på Kvalitetsstrategiska avdelningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kim nominerades för hennes goda analytiska förmåga och visionära tankar. Hon är metodisk i sitt arbete, har en ödmjuk framtoning och är duktig på att kombinera egenskaperna ”bidra med sin kunskap – lyssna in andras idéer”.

Genom att vara med i Unga Rådgivare hoppas Kim på att få en bättre förståelse för VGR och de aktuella strategiska frågorna. Hon vill dessutom ökad kunskap om andra förvaltningar och professioner samt ett nätverkande som är fördelaktigt för både hennes arbete och hennes personliga utveckling.                                                        

Maja Corin, Arbetsterapeut på Närhälsan Sörhaga rehabmottagning.

Maja nominerades för hennes engagemang och goda förmåga att lösa problem. Hon är strukturerad och pedagogisk och en föredömlig handledare.

Maja ser framemot att som Ung rådgivare få lära känna andra unga medarbetare inom VGR vilka hon annars inte skulle få träffa. Hon vill få bättre förståelse för och inblick i VGR:s verksamheter där hon själv inte är verksam. Att få diskutera olika ämnen och få bättre insyn i aktuella frågor ser hon också som intressant och givande.                                                      

Maria Berhe, regionutvecklare och arbetar på koncernstab regional utveckling, avdelning folkhälsa.

Maria nominerades för hennes analytiska förmåga och hennes sätt att ta sig an frågor på en övergripande strukturnivå. Hon är mycket insatt i samhällsfrågor och har goda ledarskapsegenskaper.  

Maria är med i Unga Rådgivare för att hon vill lära sig mer om den organisation hon arbetar i och för att det är ett fantastiskt tillfälle att träffa personer/chefer som hon inte skulle träffat i sitt vanliga arbete. I gengäld hoppas hon att de perspektiv som lyfts och det arbete Unga rådgivare gör kan komma till nytta i VGR.

Nelly Kanberg, Underläkare/AT-läkare på Skaraborgs Sjukhus i Skövde

Nelly nominerades för att hon har goda medicinska kunskaper, en analytisk förmåga och tenderar alltid att finna problemets kärna. Hon är engagerad och lojal i sitt arbete och hon har en utmärkt kommunikativa förmåga.    

Nelly förväntar sig att bygga upp ett socialt nätverk med medarbetare inom VGR, lyfta fram strategiska frågor och bolla idéer, men även att få möjligheten att utforska andra verksamheter som kan ge bättre insyn i VGR:s helhet. Hon tycker att det är viktigt, som ung medarbetare, att kunna bidra med sina åsikter och hantera framtida utmaningar. Som ung rådgivare vill hon dela med sig av erfarenheter från sin verksamhet och ta del av andras.                                                                                                                            

Paulina Sarbinowska, Marknadsansvarig på Sahlgrenska International Care

Paulina nominerades för hennes driv och förmåga att sätta saker i större perspektiv. Hon är en klok person, som är mycket ambitiös och engagerad.

Paulina ser Unga rådgivare som en god möjlighet att få inblick i VGR:s komplexa och varierade organisation. Hon tycker också att det är intressant att får bättre inblick och komma närmare VGR:s ledning. Detta då det är lättare att kunna påverka utvecklingen av delarna på ett bättre sätt om man förstår helheten. Utifrån sina olika bakgrunder och kompetenser, hoppas Paulina att gruppen kommer att utveckla VGR.

Senast uppdaterad: 2019-05-09 15:03