Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Unga rådgivare 2017-2018

Unga rådgivare 2017-2018

Läs om varför de unga rådgivarna nominerades och deras förväntningar på att vara ung rådgivare.

AnnaLisa Ask - Sjuksköterska på Närhälsan

AnnaLisa nominerades till Unga rådgivare för att hon ständigt arbetar med egna och andras idéer för verksamhetens bästa. En av hennes styrkor är hennes kommunikativa förhållningssätt. Hon bemöter både medarbetare och patienter på ett respektfull och förtroendeingivande sätt.

"Mina förväntningar på att vara ung rådgivare är att få en större inblick i uppbyggnaden av Västra Götalandsregionen, hur organisationen fungerar och mer inblick i vad som händer och sker. Jag tycker att det är viktigt att beslut som tas sker med närhet till verksamheten och de som utför arbetet. Jag har också sett det som en personlig utveckling att få möta andra professioner som arbetar hos samma arbetsgivare och höra lite mer hur deras vardag ser ut. Det är spännande att se hur mycket möjligheter det finns inom regionen, säger AnnaLisa."

Caroline Fruberg - Utvecklingsledare på NU-sjukvården

Caroline nominerades till Unga rådgivare för att hon är driven, strukturerad och analytisk och på ett pedagogiskt sätt kan förmedla hur man arbetar mål- och resultatorienterat. Hon är kommunikativ och har en förmåga att motivera både kollegor och övriga medarbetare.       

"Mina förväntningar är att lära och förstå mer av VGR:s organisation. Genom den kunskapen kommer jag ha bättre förutsättningar att förstå vad och hur jag kan påverka i de frågor som jag tycker är viktiga. Lärandet sker både från de personer i organisationen som kommer till oss för att berätta och ha dialog, men också från de andra deltagarna i gruppen, säger Caroline."

Elin Jakobsson - Logoped på NÄL

Elin nominerades till Unga rådgivare för sitt driv i förbättringsfrågor, sitt ständiga verksamhetsfokus samt en bra samarbetsförmåga. Elin har också en god förmåga att prioritera uppgifter och utmaningar. 

"Jag förväntar mig en djupare förståelse för vad VGR är, hur beslut fattas och hur jag kan vara med och påverka med mina åsikter och förslag till framtida utmaningar. Det är givande att vi i gruppen kommer från olika förvaltningar och kan komplettera varandras kompetenser. Jag hoppas att rollen som ung rådgivare till regiondirektören också öppnar upp dörrar för framtida karriärmöjligheter, säger Elin."

Elsa Beckman - Logoped på Skaraborgs Sjukhus

Elsa nominerades till Unga rådgivare för sitt nytänk, engagemang och sitt driv i att vilja utveckla verksamheten. Hennes konstruktiva nyfikenhet bidrar till nya arbetssätt och samarbeten.

"Mina förhoppningar på Unga rådgivare är att få en möjlighet att påverka samtidigt som jag lär mig mer om VGR:s stora organisation. Jag vill även bidra med mina erfarenheter och åsikter som kliniskt verksam logoped och som boende och arbetande i Skaraborg. Unga rådgivare är även ett bra forum för att knyta nya kontakter och utvecklas både som person och i mitt arbete, säger Elsa."

Hanna Karlsson - Logoped på Habilitering & Hälsa

Hanna nominerades till Unga rådgivare för sitt måldrivna arbete och sitt sätt att följa upp och utvärdera detta. Hon har ett bra helhetstänk och lägger stort värde vid samarbete och social delaktighet. 

"Min förhoppning är att lära mig mer om Västra Götalandsregionen och dess uppbyggnad samtidigt som jag ges möjlighet att kunna påverka min egen arbetssituation. Jag tycker att det ska bli intressant att få möjlighet att vara uppdaterad inom aktuella frågor. Jag hoppas kunna bidra med infallsvinklar från att vara behandlare inom vården i VGR, och visa på hur de beslut som tagits faktiskt landar i verksamheten. Jag har också en stor förhoppning om att detta uppdrag ska bidra till personlig utveckling och möjlighet att knyta nya kontakter, säger Hanna."

Irma Ganibegovic - Regionutvecklare på Koncernkontoret

Irma nominerades till Unga rådgivare för sitt samarbete, sin lyhördhet och sitt engagerad i utvecklingsfrågor. Hon har lätt att förstå samband och konsekvenser samt omsätta dem i praktisk handling. Hennes relationsbyggande personlighet bidrar på ett bra sätt till att skapa mervärde i organisationen.

"Som ung rådgivare vill jag lära mig mer om VGR:s verksamhet och framförallt få möjlighet att träffa och prata med människor som arbetar inom olika delar av VGR. Jag ser fram emot att få inblick i VGR:s större strategiska processer och att få chans att diskutera och bidra utifrån mitt och unga rådgivares perspektiv, säger Irma."

Jonna Engström - konferenskoordinator på Campus Nya Varvet 

Jonna nominerades till Unga rådgivare för att hon är ansvarstagande, engagerad, mål- och resultatinriktad och arbetar ständigt med att förbättra den verksamhet hon befinner sig inom. Utöver detta nominerades hon för sin förmåga att tänka visionärt och snabbt sätta sig in i och lösa nya frågor och utmaningar.

"Jag vill få en inblick och mer kunskap om Västra Götalandsregionens olika verksamheter och därmed möjligheten att kunna påverka samt bidra med mina erfarenheter och kunskaper i aktuella frågor. Det är roligt och spännande att få vara en ung rådgivare och jag ser fram emot möjligheten att skapa nya kontakter, säger Jonna."

Lars Åkesjö - controller på Sahlgrenska universitetssjukhus 

Lars nominerades till Unga rådgivare för att han är ambitiös, engagerad, analytisk och tvekar aldrig att ge det lilla extra. Han är ansvarstagande och bidrar i utvecklingsarbetet bland annat genom att ta fram och utveckla modeller som används både i den egna verksamheten och av andra verksamheter inom SU. 

"Mina förväntningar på Unga Rådgivare är framför allt att få en djupare förståelse och större kunskap om regionen och dess olika verksamheter. Jag hoppas även kunna lyfta saker som jag brottas med i min vardag och på så sätt kunna påverka och göra skillnad, säger Lars."

Malin Kjellén - Undersköterska på Skaraborgs Sjukhus 

Malins arbetssätt präglas av öppenhet, ansvarstagande, samarbete och dialog. Hon nominerades till Unga Rådgivare för sitt professionella sätt att arbeta samt för hennes nyfikenhet och orädsla att prova nya saker. Malin arbetar just nu deltid eftersom hon samtidigt utbildar sig till sjuksköterska. 

"Jag önskar att jag genom min medverkan som ung rådgivare kan få en större kunskap om VGR som organisation och arbetsgivare. Genom den ökade kunskapen hoppas jag även få större chanser att utveckla och påverka mitt framtida arbete som sjuksköterska. Medverkan i Unga rådgivare ger mig också möjligheten att möta, diskutera, utbyta erfarenheter, idéer och tankar med andra unga som arbetar för VGR. Mångfalden i gruppen och alla individers unika erfarenheter från av att arbeta i VGR gör att vi ofta får givande och intressanta diskussioner med många infallsvinklar, säger Malin."

Robin Back - ST-läkare på Närhälsan 

Robin nominerades till Unga rådgivare för hans brinnande intresse av att driva den verksamhet han arbetar inom framåt. Han bidrar dagligen till utvecklingen av verksamheten, vilket bland annat bidragit till att vårdcentralens tillgänglighet mot invånarna ökat.

"Jag förväntar mig att kunna bygga ett nätverk av kontakter inom VGR och att få en bättre inblick i hur olika strategier och ledningsbeslut fattas samt att sedan kunna förmedla detta på sin arbetsplats. Han vill även dela med sig av sina erfarenheter från sin arbetsplats och att få lära sig mer om VGR och de varierande verksamheterna som ingår i organisationen, säger Robin."

Sara Björkehed - HR-specialist på Sahlgrenska universitetssjukhus 

Sara nominerades till Unga rådgivare för att hon har en hög ambitionsnivå, är initiativrik och har en förmåga att snabbt ta till sig kunskap och omsätta den i vardagen. Hon är orädd och vågar säga vad hon tycker, men är samtidigt lyhörd för andras åsikter.      

"Som ung rådgivare förväntar jag mig få insyn i vilka frågor som är prioriterade just nu inom regionen samt vilka planer som finns framöver. Vidare förväntar jag mig få komma med idéer/inspel och att dessa tas på allvar och blir hörsammade. Jag förväntar mig även få ett större nätverk samt ökad förståelse för olika verksamheter, yrkeskategorier och deras utmaningar, säger Sara."

Wahida Sarwari - Forskningssamordnare på Gothia Forum 

Wahida nominerades till Unga rådgivare för att hon är mål- och resultatinriktad och ständigt arbetar med förbättringar av projekt och processer för snabbare måluppfyllelse. Hon har ett kreativt tänkande, tar stort ansvar för verksamhetens utveckling, är flexibel och bra på att samarbeta.

"Jag vill vara en del av VGR:s utveckling och bidra med min kompetens och åsikter i pågående arbeten. Jag förväntar mig under de två kommande åren att få mer kunskap om de olika verksamheterna inom VGR samtidigt som jag har tänkt att dela med mig av min erfarenhet från vår verksamhet. Jag tillhör den yngre generationen som sitter på nya innovativa idéer och lösningar som kanske inte är så självklara för den äldre generationen. Inte minst förväntar jag mig att utvidga mitt kontaktnät och lära känna nya människor, säger Wahida."

Senast uppdaterad: 2019-05-23 14:13