Karlsborgsbanan - Potential för framtida person- och godstransporter

Remiss till och med 31 oktober, 2012

Regionutvecklingsnämnden  i Västra Götaland (RUN) beslutade den 18 oktober 2011 att tillsätta en utredning  om bland annat potentialen för framtida person- och godstransporter på  Karlsborgsbanan.

Utredningsarbetet har letts av regionutvecklingssekretariatet som också har  stått för statistik, kartor och bakgrundsmaterial. Konsultbyrån Sweco  Infrastructure har bidragit med analyser, beräkningar, slutsatser och i  samarbete med regionutvecklings-sekretariatet satt samman rapporten.  Kollektivtrafiksekretariatet, Skaraborgs kommunalförbund och de tre berörda  kommunerna Skövde, Tibro och Karlsborg har deltagit vid flera  referensgruppsmöten. Härigenom har kommunerna varit behjälpliga med  kunskapsmaterial, lokalkännedom med mera.

Persontrafiken på Karlsborgsbanan upphörde 1986 medan godstransporterna  fortsatte fram till 2005.

Underhållet på sträckan Tibro - Karlsborg drogs in 2003, vilket var ett  första steg i avvecklingsprocessen. År 2008 fortsatte avvecklingen med beslut om  att dels dra in underhållet också på sträckan Skövde - Tibro och dels beslutades  om nedläggning av delen Tibro - Karlsborg.

Utredningen ska utgöra underlag till ett ställningstagande om framtiden för  Karlsborgsbanan.

Titel: Karlsborgsbanan - Potential för framtida person- och  godstransporter (remissexemplar version 7 juli, 2012)

Publicerad: Juli 2012

Huvudförfattare: Christian Bergman, Västra Götalandsregionen  och Roland Petersson, Sweco


Senast uppdaterad: 2017-12-29 15:28