Att motverka skolmisslyckanden - Konsten att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt...

Denna rapport utgör ett kunskapsunderlag som dels ger en samlad bild av hur skolresultaten utvecklats i Västra Götaland sedan 2000-talets början och hur stora skillnader mellan Västra Götalands delregioner är, dels sammanfattar aktuella förklaringsmodeller varför skolresultaten försämrats. Sådan kunskap är nödvändig för att förstå vad som kan göras för att motverka försämrade skolresultat.

Länk till: Att motverka skolmisslyckanden - Konsten att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt

Publicerad: September 2016

Kontakt: Göran Henriksson, Data och analys, goran.henriksson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29