Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Effektutvärdering av inkubatorstöd och såddfinansiering i Västra Götaland

Kvantitativ utvärdering av stödens betydelse för företagens prestationer, innovationsförmåga och överlevnad.

Västra Götalandsregionen har gett Sweco Society i uppdrag att mäta de långsiktiga effekterna av regionutvecklingsnämndens stöd till såddföretag och inkubatorer. Dels för att följa upp om stödet på sikt bidrar till önskvärda effekter och dels för att bidra med inspel till hur det framtida regionala utvecklingsarbetet kan utformas än mer effektivt framöver. Studien riktar sig till företag som mellan åren 1999-2009 fått såddfinansiering, varit knutna till en inkubator eller som erhållit båda formerna av stöd. 

Länk till: Effektutvärdering av inkubatorstöd och såddfinansiering i Västra Götaland (rapporten) 

Länk till: Bilaga till rapporten.

Publicerad: oktober 2017 

Kontakt: Åsa Rydin Svenberg, Data och analys, asa.rydin@vgregion.se

 


Senast uppdaterad: 2018-10-02 11:06