Folkhögskolornas korta kurser i Västra Götaland

I rapporten sammanställs statistik från Folkbildningsrådet avseende kurser vid folkhögskolorna i Västra Götaland. Resultaten visar att långa kurser ökar över tid, medan korta kurser minskar över tid. Minskningen berör främst korta kurser i fackliga frågor, föreningskunskap, samhällsfrågor, friskvård, ledar- och organisationsutbildningar. Däremot är korta kurser med estetisk inriktning stabilt över tid. Statistiken är ofullständig avseende uppdragsutbildningar.

Länk till: Folkhögskolornas korta kurser i Västra Götaland

Publicerad: Oktober 2017

Kontaktperson: Mari Nilsson, Data och analys, mari.nilsson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31