Halvtidsutvärdering VG2020

En halvtidsutvärdering av Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har genomförts av Kontigo AB. Utvärderingen belyser aspekterna framtagande, styrande förmåga, organisation och genomförande, förväntad måluppfyllelse och resultat. Utvärderingens rekommendationer ska möjliggöra en utveckling och omprövning av genomförandet så att uppsatta mål uppnås till år 2020. Utvärderingen syftar även till att ge kunskap till framtida arbete med ny utvecklingsstrategi.

Länk till: På väg mot VG? En halvtidsutvärdering av Strategin för utveckling och tillväxt i Västra Götaland 2014-2020

Publicerad: oktober 2017

Kontakt: Monica Emanuelsson, Data och analys, monica.emanuelsson@vgregion.se

 

 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31