Högskolan i Borås - Om högskolans betydelse för kompetensförsörjning, forskning och samverkan i Västra Götaland

Denna rapport handlar om högskolan i Borås roll som en central komponent i Västra Götalands och Sjuhärads regionala ekonomi. I studien analyseras hur kunskap sprids från utbildnings- och forskningsverksamheten vid Högskolan i Borås till det omgivande samhället samt betydelsen av olika kunskapsspridnings mekanismer. Syftet är att öka förståelsen av högskolans roll för kompetensförsörjning, forskning och samverkan i en regional kontext. Studiens bakgrund är ett tilltagande behov att förstå och förklara hur kunskap sprids och spiller över från universitet och högskolor samt den långsiktiga betydelsen av högre lärosäten för kompetensförsörjning och regional utveckling. För Västra Götalandsregionen kan studien ligga till grund för planeringsarbete om hur högskolans roll som motor i en kunskapsdriven ekonom kan främjas.

Länk till: Högskolan i Borås - om högskolans betydelse för kompetensförsörjning, forskning och samverkan i Västra Götaland

Publicerad: september 2017

Kontakt: Joakim Boström Elias, Data och analys, joakim.bostrom@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30