Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2017

Vårens konjunkturbarometer visar att det råder högkonjunktur i Västra Götalands näringsliv. Det redan starka konjunkturläget från i höstas stärktes ytterligare i samtliga delregioner och i de flesta branscherna. Till hösten förväntar sig företagen att uppgången fortsätter. Situationen fortsätter att se mycket ljus ut för fordonsindustrin. Även inom företagstjänster och byggsektorn spirar optimismen.

Länk till: Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2017

Publicerad: maj 2017

Kontakt: Mats Granér, Data och analys, mats.graner@vgregion.se